Guide: studere på Island

Mynd af fólki að taka stökkið
Photographer
Norræna félagið
Her finner du informasjon som kan være til nytte hvis du vurderer, eller allerede har bestemt deg for, å begynne å studere på Island.

Kan jeg studere på Island?

De nordiske landene har inngått en rekke avtaler som garanterer at nordiske statsborgere har tilgang til utdanning i hele Norden, og at eksamensbeviser fra høyere utdanning godkjennes i alle de nordiske landene. Innenfor det nordiske samarbeidet finnes det dessuten en rekke utdanningsprogrammer som har muligheter for studenter i hele Norden.

Hvor finner jeg informasjon om studier på Island?

Hvilke er opptakskravene for studier på Island?

Høyskole – grunnutdanning

Den som vil melde seg på høyskolestudier på Island, må som regel ha avlagt islandsk videregående eksamen eller annen avsluttende eksamen på kvalifikasjonsnivå 3 i henhold til læreplanen for videregående skole, eller en likeverdig eksamen fra et annet land. Alle høyskoler og universiteter har sine egne bestemmelser om unntak fra disse reglene.

Godkjenning av utenlandske eksamensbeviser på Island

Studiefinansiering på Island

Her finner du informasjon om muligheter for studielån, studiebidrag og stipender når du skal studere på Island.

Hva må du tenke på hvis du flytter til Island for å studere?

Det er mye å tenke på når du flytter til Island fra et annet nordisk land. Nedenfor finner du en liste over ting det kan være bra å huske. Tenk på at listen ikke er utfyllende, og at hva som er relevant, varierer fra person til person.

Kan jeg bruke den islandske utdanningen min i de andre nordiske landene?

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om studier på Island (på islandsk og engelsk) på nettsidene til det islandske utdanningsdirektoratet Menntamálastofnun.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.