Frivillig arbeid og arbeidspraksis på Åland

Volontärjobb på Åland
Her kan du lese om hvordan du går fram hvis du vil jobbe som frivillig, ha arbeidspraksis og komme inn igjen på arbeidsmarkedet med arbeidsutprøving på Åland.

Frivillig arbeid

Informasjon om frivillig arbeid på Åland finnes på SKUNK – Skärgårdsungdomarnas intresseorganisations hjemmeside. Hvis du er interessert i SKUNKs EVS-plasser for frivillige kan du kontakte dem via deres hjemmeside.

Arbeidspraksis

Arbeidspraksis er en mulighet for deg som er arbeidsledig arbeidssøker, ved AMS Åland. Ålands fredsinstitut tilbyr praksis for studenter.

Arbeidsutprøving

Arbeidssøkere på AMS Åland med funksjonshindre, sykdom eller skade som påvirker mulighetene for å ta imot jobb, kan få en sjanse til å prøve seg på et nytt arbeidsområde gjennom arbeidsutprøving.

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om arbeidsutprøving og arbeidspraksis, kan du kontakte AMS på Åland.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.