Svenske språkkurs for innflyttere på Åland

svenska språkkurser Åland
Fotograf
Johannes Jansson / norden.org
Her finner du informasjon om kurs i svensk for innflyttere på Åland. Åland er ettspråklig svensk, til forskjell fra det øvrige Finland, som er tospråklig.

Medborgarinstitutet (Medis) på Åland er den instansen på Åland som tilbyr kurs i svensk for innflyttere.

Sfi-kurs

Svensk for innflyttere (Sfi-kurs) er intensivkurs på heltid. Kriteriene for opptak kan leses på svensk og engelsk på deres side Svenska för inflyttade / Swedish for foreigners.

SIA – svensk i arbeid

Utdanningen retter seg mot innflyttere i jobb. Innflytterne får i samarbeid med arbeidsgiveren mulighet for å utvikle sine svenskkunnskaper på arbeidsplassen.

Språkbad

Språkbad i svensk på Åland for bedrifter, organisasjoner og myndigheter utenfor Åland arrangeres etter tilgjengelighet.

Søknad til kursene

Du søker hos AMS på Åland. 

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om kursene, kan du kontakte Medborgarinstitutet

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.