Info Norden
Skal du flytte i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du studere i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du jobbe i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du starte bedrift i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du søke støtte i Norden? Info Norden viser veien videre.

Populært innhold

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Folkeregistrering i Norge

Folkeregistrering i Norge

children in classroom

Grunnskolen i Norge

Kontanthjælp i Sverige

Bedrift i Norge

Boligstøtte i Sverige

Nordiske støtteordninger

Norges klimaminister Ola Elvestuen (bak fra venstre), Danmarks eneri-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Norges statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Juha Sipilä, Islands statsminister Katrin Jakobsdottir, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima og visestatsminister Isabella Lövin og Islands minister for miljø og naturressurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson samlet på klimatoppmøte i Helsinki. 

Det offisielle nordiske samarbeidet

Autorisasjon av yrker i Norge

Autorisasjon av yrker i Norge

Jobbe som sykepleier i Norge

Jobbe som sykepleier i Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Fagforeninger i Norge

Fagforeninger i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Norsk identitetsnummer

Norsk identitetsnummer

Førerkort i Norge

Førerkort i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.