Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark
Här kan du läsa vilka regler som gäller för nordiska medborgare som vill arbeta i Danmark.

Om du är medborgare i ett nordiskt land

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Danmark för att vistas i landet och arbeta där. Du behöver varken ha visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Info Norden har skrivit en guide där du kan läsa vad du bör tänka på när du flyttar till Danmark. Se länken längst ner på sidan.

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz

Om du inte är nordisk medborgare, utan medborgare i ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz, kan du fritt vistas i Danmark i tre månader. Om du söker arbete under vistelsen får du vara i landet i sex månader.

Om du vill stanna längre i Danmark ska du ansöka om ett registreringsbevis. Registreringsbeviset är ett bevis på de rättigheter som du som EU-/EES-medborgare har enligt EU-reglerna om fri rörlighet för personer och tjänster. Du ska ansöka om registreringsbevis på nyidanmark.dk innan din tillåtna vistelse tar slut. Du kan läsa mer på nyidanmark.dk.

Familj

Din äkta hälft/partner och barn under 21 år har som huvudregel rätt att följa med. Din familj måste dock ha visum om de är medborgare i ett land som har visumplikt till Danmark.

Om din äkta hälft/partner är EU-/EES-medborgare kan han eller hon ansöka om registreringsbevis på samma sätt som du eller som familjemedlem.

Om din äkta hälft/partner är medborgare i något annat land kan han eller hon ansöka om uppehållstillstånd som familjemedlem, men får istället för registreringsbevis ett uppehållskort utfärdat. Du kan läsa mer på nyidanmark.dk.

Om du inte är medborgare i ett nordiskt land, EU-land, EES-land eller Schweiz

Om du vill arbeta i Danmark men inte är medborgare i ett nordiskt land, ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz, kan du läsa mer om dina möjligheter på nyidanmark.dk.

Observera att ett danskt arbets- och uppehållstillstånd inte är giltigt som arbets- och uppehållstillstånd i andra länder samt att ett arbets- och uppehållstillstånd i andra länder inte är giltigt som arbets- och uppehållstillstånd i Danmark.

Om du är medborgare i ett land utanför Norden, EU eller EES och vill bo i ett annat nordiskt land eller EU-/EES-land när du jobbar i Danmark måste du ansöka om arbetstillstånd som pendlare. För att få tillståndet måste du uppfylla samma villkor som om du skulle ansöka om arbets- och uppehållstillstånd i Danmark. Kontakta migrationsmyndigheten i det land där du bor för att säkerställa att du kan pendla till jobbet i Danmark utan att det påverkar ditt uppehållstillstånd där.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.