Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark
Här kan du läsa vilka regler som gäller för nordiska medborgare som vill arbeta i Danmark.

Nordiska medborgare

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Danmark för att vistas i landet och arbeta där. Du behöver varken ha visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Medborgare från EU- och EES-länder

Om du inte är nordisk medborgare utan medborgare i ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz, kan du fritt vistas i Danmark i tre månader. Om du söker arbete under vistelsen får du vara i landet i sex månader.

Om du vill stanna längre i Danmark, ska du ansöka om ett registreringsbevis. Registreringsbeviset är ett bevis på de rättigheter som du som EU-/EES-medborgare har enligt EU-reglerna om fri rörlighet för personer och tjänster. Du ska ansöka om registreringsbevis på nyidanmark.dk innan din tillåtna vistelse tar slut. Du kan läsa mer på nyidanmark.dk.

  Familj

  Din äkta hälft/partner och barn under 21 år har som huvudregel rätt att följa med. Din familj måste dock ha visum om de är medborgare i ett land som har visumplikt till Danmark.

  Om din äkta hälft/partner är EU-/EES-medborgare kan han eller hon ansöka om registreringsbevis på samma sätt som du eller som familjemedlem.

  Om din äkta hälft/partner är medborgare i något annat land kan han eller hon ansöka om uppehållstillstånd som familjemedlem, men får istället för registreringsbevis ett uppehållskort utfärdat. Du kan läsa mer på nyidanmark.dk.

   Medborgare från resten av världen

   Om du vill arbeta i Danmark, men inte är medborgare i ett nordiskt land, ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz, kan du läsa mer om dina möjligheter på nyidanmark.dk.

   Kontakta myndighet
   Fråga Info Norden

   Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.