Oppholds- og arbeidstillatelse i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark
Hvis du er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, kan du jobbe og bo i Danmark. Du trenger ikke visum eller andre tillatelser. Det gjelder andre regler dersom du er statsborger i et annet land.

Hvis du er statsborger i et nordisk land

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Danmark for å bo og jobbe der. Du trenger verken å ha visum, arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse.

Info Norden har skrevet en guide der du kan lese om hva du må tenke på når du flytter til Danmark. Se lenke nederst på siden.

Hvis du er statsborger i et EU- eller EØS-land eller Sveits

Hvis du ikke er nordisk statsborger, men er statsborger i et EU-land, et EØS-land eller Sveits, kan du fritt oppholde deg i Danmark i tre måneder.  Hvis du leter etter arbeid under oppholdet, kan du være i landet i seks måneder.

Hvis du ønsker å bli lenger i Danmark, må du oppfylle et EU-oppholdsgrunnlag og søke om registreringsbevis. Registreringsbeviset er et bevis på de rettighetene du har som EU- eller EØS-statsborger i henhold til EU-reglene om fri flyt av personer og tjenester. Du må søke om registreringsbeviset på nyidanmark.com før det lovlige oppholdet utløper. Du kan lese mer på nyidanmark.dk.

Hvis du ikke er statsborger i et nordisk land, EU-land, EØS-land eller Sveits

Din ektefelle/partner og barn under 21 år har som hovedregel rett til å bli med. Familien din må imidlertid ha visum hvis de er statsborgere i et land hvor det er visumplikt til Danmark.

Hvis din ektefelle/partner eller barn er statsborger i et EU- eller EØS-land, kan han eller hun søke registreringsbevis på eget grunnlag eller som familiemedlem.

Hvis ektefellen/partneren eller barnet er statsborger i et annet land, kan han eller hun søke om opphold som familiemedlem, men vil i stedet for et registreringsbevis få utstedt et oppholdskort. Du kan lese mer på nyidanmark.dk.

Hvis du ikke er statsborger i et nordisk land, EU-land, EØS-land eller Sveits

Hvis du ønsker å jobbe i Danmark, men ikke er statsborger i et nordisk land, et EU-land, et EØS-land eller Sveits, kan du lese mer om mulighetene dine på nyidanmark.dk.

Vær oppmerksom på at en dansk oppholds- og arbeidstillatelse ikke er gyldig som oppholds- og arbeidstillatelse i andre land, og at en oppholds- og arbeidstillatelse i andre land ikke er gyldig som oppholds- og arbeidstillatelse i Danmark.

Hvis du er statsborger i et land utenfor Norden, EU eller EØS og ønsker å bo i et annet nordisk land, et EU-land eller EØS-land mens du jobber i Danmark, må du søke om arbeidstillatelse som pendler. For å få tillatelse må du oppfylle de samme betingelsene som hvis du søker om oppholds- og arbeidstillatelse i Danmark. Du bør kontakte utlendingsmyndighetene i landet du bor i, for å sikre deg at du kan pendle til jobb i Danmark uten at det får konsekvenser for oppholdstillatelsen din der.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.