Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Svenske børnepenge

Grundskola i Danmark

Børnefamilie i køkken

Danskt barnbidrag

Børn på rutjsebane

Barnomsorg i Danmark

Børnebidrag i Danmark

Underhållsbidrag i Danmark

Færøske barselsdagpenge

Dansk föräldrapenning

Graviditet og fødsel i Danmark

Graviditet och förlossning i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.