Hitta din utbildning i Norden

Studerende på Handelshøjskolen i Gøteborg

Studerende på Handelshøjskolen i Gøteborg

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Om du bor i ett nordiskt land har du tillgång till utbildningsmöjligheter i hela Norden. När du har avslutat din utbildning kan du använda den i alla nordiska länder. På den här sidan hittar du länkar till all information om universitetsutbildning och annan högre utbildning i Norden.

Drömmer du om att studera i ett annat nordiskt land? Som ung i Norden har du en unik möjlighet att dra nytta av vårt nära grannskap och stärka samarbetet och utbytet i Norden. Nedan hittar du länkar till information om högre utbildning i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland så att du kan utforska möjligheterna att studera i dina nordiska grannländer. Oavsett om det handlar om att hitta dina drömstudier, lära dig mer om andra kulturer eller utöka ditt professionella nätverk har du möjlighet att dra nytta av den berikande utbildningsgemenskap som de nordiska länderna har skapat.

Nordiska utbildningsavtal och -program

De nordiska länderna har ingått ett antal avtal som garanterar nordiska medborgare tillgång till utbildning i hela Norden. Avtalen innebär att examensbevis från högre utbildning erkänns i samtliga nordiska länder. Inom det nordiska samarbetet finns dessutom ett antal utbildningsprogram som ger möjligheter för studenter i hela Norden.

Hitta utbildning i Norden

Nedan hittar du information om studiemöjligheter, universitet och ansökningsförfaranden för vart och ett av de nordiska länderna. Här hittar du länkar till användbar information om högre utbildning i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland så att du kan sätta dig in i hur du ska göra när du ska välja en utbildning som du vill söka in på i Norden.

Danmark

Du kan leta efter danska utbildningar på Uddannelsesguiden och söka till dem på optagelse.dk. På webbplatsen Study in Denmark hittar du massor av information för utländska studenter i Danmark. På Info Nordens sidor kan du läsa mer om allt du behöver tänka på om du ska flytta till ett annat nordiskt land för att studera.

Finland

Du kan både leta efter finska utbildningar och söka till dem på Studieinfo. På webbplatsen Study in Finland hittar du massor av information för utländska studenter i Finland. På Info Nordens sidor kan du läsa mer om allt du behöver tänka på om du ska flytta till ett annat nordiskt land för att studera.

Färöarna

Du kan leta efter färöiska utbildningar och söka till dem på Färöarnas universitets och Yrkeshögskolans webbplatser. På webbplatsen Study in the Faroes hittar du massor av information för utländska studenter på Färöarna. På Info Nordens sidor kan du läsa mer om allt du behöver tänka på om du ska flytta till ett annat nordiskt land för att studera.

Grönland

Du kan leta efter långa högre grönländska utbildningar på Grönlands universitet Ilisimatusarfiks webbplats. Här kan du också söka till dem. Du kan läsa om andra grönländska högre utbildningar på Info Nordens sida om högre utbildning på Grönland. På Info Nordens sidor kan du också läsa mer om allt du behöver tänka på om du ska flytta till ett annat nordiskt land för att studera.

Island

Du kan leta efter isländska utbildningar och söka till dem via universitetens egna webbplatser. På webbplatsen Study in Iceland hittar du massor av information för utländska studenter på Island. På Info Nordens sidor kan du läsa mer om allt du behöver tänka på om du ska flytta till ett annat nordiskt land för att studera.

Norge

Du kan leta efter norska utbildningar på Utdanning.no och söka till dem på Samordna opptak. På webbplatsen Study in Norway hittar du massor av information för utländska studenter i Norge. På Info Nordens sidor kan du läsa mer om allt du behöver tänka på om du ska flytta till ett annat nordiskt land för att studera.

Sverige

Du kan leta efter svenska utbildningar på Studera.nu och söka till dem på Antagning.se. På webbplatsen Study in Sweden hittar du massor av information för utländska studenter i Sverige. På Info Nordens sidor kan du läsa mer om allt du behöver tänka på om du ska flytta till ett annat nordiskt land för att studera.

Åland

Du kan leta efter åländska utbildningar och söka till dem på Högskolan på Ålands webbplats. På Info Nordens sidor kan du läsa mer om allt du behöver tänka på om du ska flytta till ett annat nordiskt land för att studera.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.