Privatekonomi

Här hittar du information om bank, försäkringar och köp av varor och tjänster.

Skat i Danmark

Dansk skatt

Logo for Mit ID

Elektronisk legitimation i Danmark – NemID

Rød paraply

Privat försäkring i Danmark

Unge kvinder med telefoner

Köp av varor och tjänster i Danmark

Bankkonto i Danmark

Bankkonto i Danmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Danskt studiestöd (SU)

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.