Privatekonomi

Här hittar du information om bank, försäkringar och köp av varor och tjänster.

Skat i Danmark

Dansk skatt

Rød paraply

Privat försäkring i Danmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Danskt studiestöd (SU)

Bankkonto i Danmark

Bankkonto i Danmark

Unge kvinder med telefoner

Köp av varor och tjänster i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.