Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Bolig i Danmark

Bostad i Danmark

Folkeregistrering i Danmark

Folkbokföring i Danmark

Svenske børnepenge

Grundskola i Danmark

Bil i Danmark

Bil i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Gymnasie- och yrkesutbildningar i Danmark

Tegning af elbil på græsplæne

Körkort i Danmark

Rød paraply

Privat försäkring i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.