Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Jobsøgning i Danmark

Att söka jobb i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Erkännande av utländska utbildningar i Danmark

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark

Auktorisation för att utöva vissa yrken i Danmark

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Dansk arbetslöshetsersättning

Danske fagforeninger

Danska fackföreningar

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.