Bil

Här hittar du information om körkort och införsel av bil.

Flytte fra Danmark til udlandet

Tullbestämmelser i Danmark

Bil i Danmark

Bil i Danmark

Tegning af elbil på græsplæne

Körkort i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.