Gymnasieutbildning

Här hittar du information om ungdomsutbildning och hur du kan bli antagen.

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Gymnasie- och yrkesutbildningar i Danmark

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Betygsskalan i det danska utbildningssystemet

Studieboliger og kollegier i Danmark

Studentbostäder i Danmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Danskt studiestöd (SU)

Sygesikring ved studieophold i Danmark

Sjukförsäkring vid studievistelse i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.