Gymnasieutbildning

Här hittar du information om ungdomsutbildning och hur du kan bli antagen.

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Gymnasie- och yrkesutbildningar i Danmark

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Betygsskalan i det danska utbildningssystemet

Sygesikring ved studieophold i Danmark

Sjukförsäkring vid studievistelse i Danmark

Studieboliger og kollegier i Danmark

Studentbostäder i Danmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Danskt studiestöd (SU)

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.