Guide: Studera i Danmark

Studerende på et bibliotek

Studerende på et bibliotek

Fotograf
Yadid Levy/norden.org

Studenter på ett bibliotek.

Nordiska ungdomar har många möjligheter att studera i Norden. Här hittar du en översikt över allt du behöver veta: Hur hittar du dina drömstudier? Vad ska du tänka på när du flyttar? Vad kan du använda din utbildning till när du väl är klar?

De nordiska länderna ger studenter från hela Norden lika möjligheter att studera på högre utbildningar i hela Norden. Det sker tack vare den nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning.

Var hittar du information om utbildningar i Danmark?

Du kan läsa mer om högre utbildning på Info Nordens webbsidor. Här kan du läsa om de olika utbildningstyperna, såsom universitetsutbildningar, yrkesakademiutbildningar och kandidatutbildningar med yrkesinriktning.

På webbplatsen Uddannelsesguiden hittar du aktuell och uttömmande information på danska om alla offentligt erkända utbildningar i Danmark, det vill säga gymnasieutbildningar, högre utbildningar samt vuxen- och vidareutbildningar.

Webbplatsen Study in Denmark riktar sig till utländska studenter och innehåller information om engelskspråkiga utbildningsmöjligheter samt allmän information om att studera i Danmark.

Hur blir du antagen till en utbildning i Danmark?

Kandidat, yrkesakademi och yrkeskandidat

Du söker till en dansk högre utbildning på optagelse.dk. Sökande med utländsk examen måste ansöka senast den 15 mars kl. 12. Studieplatserna är uppdelade i två kvoter: "kvote 1" och "kvote 2". Nordiska sökande beaktas i båda kvoterna.

I kvot 1 baseras antagningskraven på ett antal ämneskrav, som är specifika för de enskilda utbildningarna, och ett snittbetyg. Det finns information om bedömning av ämneskrav och omräkning av betyg från olika länder i utbildnings- och forskningsministeriets examenshandbok.

Masterutbildning

För att bli antagen till en masterutbildning (kandidatuddannelse) måste du i regel ha en relevant och erkänd universitetsexamen som i nivå och innehåll motsvarar en dansk kandidatexamen (bachelorgrad). De specifika antagningskraven och ansökningsförfarandena för de enskilda masterutbildningarna hittar du i universitetens beskrivningar av utbildningarna. Kontakta universitetet direkt för mer information.

Vilka är möjligheterna för utbytesstudier i Danmark?

Om du studerar på en högre utbildning i ett nordiskt land har du ofta möjlighet att söka till utbytesstudier i Danmark genom det nordiska programmet Nordplus eller det europeiska Erasmus+.

Du bör vanligtvis kontakta det internationella kontoret på din utbildning för mer information.

Kan du få studiestöd när du studerar i Danmark?

De flesta studenter från nordiska länder får studiestöd från det land de är medborgare i. Men om du är medborgare i ett annat nordiskt land kan du i vissa fall få danskt studiestöd, SU. Det gäller bland annat om du har vistats länge i Danmark eller om du har jobb i Danmark.

Vilka praktiska saker bör du tänka på?

Om du ska bo och studera i Danmark finns det några praktiska saker du bör tänka på. Du kan läsa Info Nordens guide om att flytta till Danmark eller se en översikt över de viktigaste länkarna här.

Folkbokföring

Kan du använda din danska utbildning utomlands?

I regel kan du använda dig av en högre utbildning från Danmark i hela Norden, men det finns givetvis utbildningar som är anpassade efter arbetsmarknaden eller reglerna i Danmark. Alla nordiska länder har också ett antal reglerade yrken som kräver legitimation. Du bör därför alltid ta reda på reglerna för erkännande av utbildning och legitimation i det land eller de länder du funderar på att jobba i när du är klar med din utbildning.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.