Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rätten till hälso- och sjukvård i Danmark

Bil i Danmark

Bil i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Rød paraply

Privat försäkring i Danmark

Unge kvinder med telefoner

Köp av varor och tjänster i Danmark

Flytte fra Danmark til udlandet

Flytta utomlands från Danmark

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Resa med hund eller katt till Danmark

Bankkonto i Danmark

Bankkonto i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.