Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rätten till hälso- och sjukvård i Danmark

Bil i Danmark

Bil i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Rød paraply

Privat försäkring i Danmark

Unge kvinder med telefoner

Köp av varor och tjänster i Danmark

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Resa med hund eller katt till Danmark

Bankkonto i Danmark

Bankkonto i Danmark

Flytte fra Danmark til udlandet

Flytta utomlands från Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.