Arbeids- og oppholdstillatelse på Island

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi
Her kan du finne informasjon om du ønsker å bo og arbeide på Island i en lengre periode.

Nordiske statsborgere

Nordiske statsborgere trenger verken arbeids- eller oppholdstillatelse for å bo og arbeide i Norden. De er likevel pliktige til å følge reglene om registrering i folkeregisteret i det aktuelle landet. 

 

Statsborgere i EU- og EØS-land

EØS-borgere kan oppholde seg på Island uten spesiell tillatelse i inntil tre måneder fra innreisedato. Er vedkommende arbeidssøkende, kan han/hun være i inntil seks måneder. Etter den tid må personen registrere seg i Folkeregisteret

 

Statsborgere fra andre verdensdeler

Utlendinger som ikke er EØS-borgere, som ønsker å flytte til Island, må få arbeidstillatelse dersom hensikten er å ta arbeid der. På samme måte trenger de oppholdstillatelse for å kunne oppholde seg lovlig på Island. Oppholdstillatelsene blir kategorisert i henhold til årsakene til oppholdet.

Det er Utlendingsdirektoratet (Útlendingastofnun) som gir oppholdstillatelse og visum på Island. Søknader leveres til Utlendingsdirektoratet i hovedstadsområdet, mens det på landsbygda er sysselmannen i vedkommende region som har ansvar for slike spørsmål.

Nærmere opplysninger om oppholds- og arbeidstillatelse på Island kan man få hos Utlendingsdirektoratet og på nettsidene til Det multikulturelle senteret.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.