Bankkonto på Åland

Bank i Norge
Här kan du läsa om att öppna bankkonto på Åland och de identitetshandlingar som krävs av dig för att öppna ett bankkonto på Åland, samt information om beviljandet eller ej av ett betalkort och banklån.

På Åland betalar du med euro men du kan även betala med svenska kronor och kreditkort.
De allmänna reglerna hittar du på Bankkonto i Finland.

Vilka identitetshandlingar godkänner bankerna på Åland?

Bankerna kontrollerar alltid din identitet vilket betyder att du måste ha med en identitetshandling som banken godkänner. Vissa banker godkänner ditt nordiska körkort som legitimation men enbart för övriga ärenden, inte för att öppna ett bankkonto. Ålandsbanken godkänner enbart finska körkort som legitimation för övriga ärenden. Hör dig för med bankerna vad som gäller. Andelsbanken och Nordea har sidor där de klargör för vilka identiteshandlingar som duger för dig. Detta gäller även handlingar som utfärdats av utländska myndigheter. 

Öppna bankkonto

Om du är lagligt bosatt i ett EU land har du rätt att få kunna öppna ett betalkonto hos en bank. Ett betalkonto är ett konto där man du sätta in pengar, föra över dina pengar, ta ut dina pengar. Det är ett vanligt konto som du kan få in din lön på. (Där ingår det även att du ska få ett betalkort så att du kan använda ditt konto.)

En bank får inte neka din ansökan om ett konto bara för att du inte bor i landet. Rätten gäller inte alla typer av konton som till exempel sparkonton. Om du vill använda ditt bankkonto på internet så behöver du fixa ett finskt personnummer (personbeteckning). Personnumret får du hos magistraten på Åland.
På Åland finns följande banker med besökskontor:

Kan banken neka mig ett konto?

Du kan nekas att öppna ett konto om du bryter mot EU:s regler om penningtvätt och finansiering av terrorism. I vissa EU-länder kan du nekas att öppna ett grundläggande betalkonto om du redan har ett liknande konto hos en annan bank i samma land. Om du ansöker om ett bankkonto i ett annat land än där du bor kan banken i vissa fall be dig visa att du verkligen har anledning att öppna ett konto. En anledning kan till exempel vara att du bor i ett land men jobbar i ett annat.

Betalkort och lån

Bankerna bestämmer själva om de vill utfärda betalkort och bevilja lån. Det rekommenderas att vända sig till sin vanliga bank för att få översikt över de möjligheter och erbjudanden som finns. Bankerna har inte möjlighet att göra kreditprövningar över de nordiska ländernas gränser.

Konsumenttvistenämnden kan ge en allmän rekommendation till lösning i en tvist mellan konsument och näringsidkare. Åland har en egen konsumenttvistenämnd 

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor till konsumentrådgivningen, kan du kontakta Ålands ombudsmannamyndighet

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.