Bank i Sverige

Bank i Sverige
Här kan du läsa om din rätt att öppna bankkonto i Sverige och hur du kan ta ett bolån hos en svensk bank om du inte är svensk medborgare. Du kan också läsa om hur du skaffar dig ett svenskt id-kort och en e-legitimation samt flyttar pengar mellan länder.

Det kan finnas många anledningar till att du behöver öppna ett bankkonto i Sverige för att hantera din privatekonomi. Du ska kunna sätta in pengar på ditt konto, ta ut pengar och betala räkningar med kontoöverföringar, brevgiro och autogiro.

Kontot du ska använda för att hantera din privatekonomi kan kallas för olika saker, som lönekonto, transaktionskonto, personkonto, privatkonto eller betalkonto.

Du har rätt att öppna ett bankkonto i en bank i Sverige om du är lagligen bosatt i ett EU-/EES-land och kan legitimera dig så att banken kan kontrollera din identitet.

Banken kan inte kräva att du ska ha ett svenskt personnummer eller en adress i Sverige.

Kan utländska medborgare öppna ett bankkonto i Sverige?

EU-/EES-medborgare som är bosatta inom EU/EES har rätt till ett betalkonto, även om de inte är fast bosatta i Sverige. Det strider mot lagen om kunder nekas för att de inte har svensk adress eller svenskt personnummer.

Förutom ett bankkonto har du också rätt till ett betalkort (debetkort) för betalningar och uttag samt till möjligheten att göra online-betalningar. Dessa är de betalningstjänster som normalt finns i internetbanken. Som kund hos en bank kan du ta ut och sätta in kontanter, betala med betalkort och ta emot pengar på kontot.

Vissa banker har pendlarkonton för personer som pendlar till jobbet i ett annat nordiskt land.

Hur öppnar du ett bankkonto utan svenskt personnummer?

Även om du inte har ett svenskt personnummer, en svensk adress eller om du har skyddad identitet har du rätt att öppna ett bankkonto. Förutsättningen för att du ska kunna öppna ett konto är att banken kan bekräfta din identitet. Om banken inte kan bekräfta din identitet kan du inte öppna ett bankkonto.

Hur ska du legitimera dig i din svenska bank?

Om du har ett svenskt körkort, id-kort utfärdat av en svensk myndighet eller certifierat id-kort ska du ta med dig det så att banken kan kontrollera din identitet.

Om du inte har svenska identitetshandlingar kan banken kontrollera din identitet med hjälp av ditt utländska pass eller en annan handling som styrker ditt medborgarskap och är utfärdat av en myndighet. Banken kan begära ytterligare bevis på din identitet.

Om du helt saknar identitetshandlingar kan banken kontrollera din identitet genom andra tillförlitliga dokument och andra kontroller enligt de riskbaserade rutiner banken ska ha.

Måste du förklara varför du behöver ett bankkonto i Sverige?

Alla banker i Sverige är enligt lag skyldiga att fråga varför du behöver ett bankkonto och hur du ska använda kontot. Det kan vara för att ta emot lön, bidrag eller andra förmåner, för att kunna betala hyra eller för att spara.

Hur mycket kostar det att ha ett bankkonto i Sverige?

Prissättningen av banktjänster är fri. Det är du som avgör om det är värt att betala det pris banken kräver för sina tjänster. För att ta reda på vilka banktjänster som passar dig bäst bör du se över dina behov.

Vad ska du göra om banken vägrar att öppna ett bankkonto åt dig i Sverige?

Om banken nekar dig ett konto ska du vända dig till bankens reklamationsavdelning och be dem att ompröva beslutet.

Du kan också kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå och meddela att banken har nekat dig att öppna ett bankkonto.

Kan du få id-kort och e-legitimation i Sverige?

Svenska medborgare kan få pass och nationellt id-kort utfärdat hos Polisen.

Om du är utländsk medborgare, över 13 år och bosatt i Sverige kan du beställa ett svenskt id-kort hos Skatteverket. I Sverige används id-kortet i många olika sammanhang i vardagen.

Hos några banker i Sverige kan du ansöka om e-legitimation och id-kort. E-legitimation är en elektronisk id-handling som du kan använda för att legitimera dig på ett säkert sätt på webbplatser och i appar. Med en e-legitimation kan underteckna avtal och transaktioner hos myndigheter och företag och bekräfta din identitet eller ditt köp med en kod.

Om du har en e-legitimation från ett annat land än Sverige kan du i vissa fall använda den i svenska myndigheters e-tjänster. Men du kan ännu inte använda din svenska e-legitimation i utländska e-tjänster.

Kan du få kredit och lån i Sverige?

När du ansöker om ett lån ska långivaren göra en kreditprövning för att kontrollera att du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amorteringar på lånet. För att bedöma din betalningsförmåga ska kreditprövningen grunda sig på tillräckliga uppgifter om dina ekonomiska förhållanden.

Bankerna kan inte ta kreditupplysningar över de nordiska nationsgränserna. Bankerna i Sverige kan endast få fram information om händelser i Sverige.

Om du vill ta kredit eller lån i Sverige ska du vara medveten om att många banker tvekar att låna ut pengar till utländska medborgare och även till svenska medborgare om de arbetar i ett annat EU-/EES-land.

Om du arbetar i ett annat land kan banken via en kreditkontroll inte se att du har en inkomst och du måste därför kunna styrka detta på annat sätt, till exempel genom att lämna in handlingar som visar att du har en viss inkomst, såsom anställningsavtal, lönespecifikationer eller liknande.

Bankerna har rätt att ställa sina egna villkor för utlåning. De får dock inte särbehandla EU-/EES-medborgare på grund av nationalitet. Om du tycker att en bank har särbehandlat dig kan du kontakta bankens reklamationsavdelning och be om en skriftlig motivering till att de har avslagit din låneansökan. Med bankens skriftliga motivering kan du be om hjälp och råd från FIN-Net, som medlar i ekonomiska konflikter mellan konsumenter och leverantörer av finansiella tjänster.

Kan du få ett bolån hos en svensk bank om du inte är svensk medborgare eller om du arbetar utomlands?

Det finns inga regler som hindrar utländska medborgare från att ta lån i Sverige. Ett bolån regleras av avtal med banker. Förutom vissa typer av lagstiftning, kanske framför allt lagstiftning som syftar till att skydda konsumenterna, gäller avtalsfrihet. Banker kan därför ha olika villkor för att de ska bevilja ett lån.

Det kan vara svårt att hitta en bank som ger ett bolån till en utländsk medborgare som inte har fast bosättning i Sverige och som inte har någon inkomst eller tillgångar i Sverige som kan användas som säkerhet. Eftersom det handlar om avtal som kan se väldigt olika ut beroende på vilken bank du vill låna pengar av kan det vara värt att kontakta flera banker för att få information om möjligheterna att ta ett lån.

På bankernas webbsidor hittar du kalkyleringsverktyg som hjälper dig att räkna ut vilken månadskostnad du har råd med när du lånar till en bostad. Konsumenternas Bank- och finansbyrå har också en bolånekalkyl som du kan använda inför köp av bostad.

Det kan vara svårt att låna till köp av bostad i ett annat land. Vissa banker vill inte bevilja lån till köp av fastigheter utomlands eller till personer som bor eller arbetar i ett annat land än där banken ligger.

Hur flyttar du pengar mellan länder?

För överföringar och betalningar inom EU och EES (Norge och Island) gäller i stort sett samma regler och kostnader som för betalningar inom Sverige, om betalningen är i euro eller i svenska kronor. 

Som konsument bör du därför undersöka vilken typ av transaktion du vill genomföra och vad den kostar innan du genomför den.

  • Använd internetbanken för att undvika extra avgifter.
  • Vid utlandsbetalningar används särskilda koder för att identifiera bankkonton och banker, t.ex. BIC och IBAN/SWIFT.
  • Om du ska göra överföringar mellan två länder bör du försöka att använda EU-betalning.
  • Grundregeln vid en EU-betalning är att en betalare och en mottagare delar på kostnaden för betalningstjänsten. Men undantag kan göras vid valutaväxling.
  • Ta reda på vilka avgifter din bank tar för att överföra pengarna.
Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.