Bank i Sverige

Bank i Sverige
Läs om hur du öppnar ett bankkonto i Sverige, tar ett lån och flyttar pengar mellan två länder.

Öppna konto i en bank

Du har rätt att öppna ett konto i en bank i Sverige om du kan identifiera dig och banken på så vis kan kontrollera din identitet. Banken kan inte kräva att du ska ha ett svenskt personnummer eller en adress i Sverige. Förutom kontot har du även rätt till ett debetkort för betalningar och uttag samt till möjligheten att göra så kallade online-betalningar. Dessa är de betalningstjänster som normalt finns i internetbanken.

Om du har ett svenskt körkort, id-kort utfärdat av en svensk myndighet eller certifierat id-kort ska du ta med dig det så att banken kan kontrollera din identitet.

Om du inte har svenska identitetshandlingar kan banken kontrollera din identitet med hjälp av pass eller en annan handling som styrker ditt medborgarskap och är utfärdat av en myndighet.

Om du helt saknar identitetshandlingar kan banken fortfarande kontrollera din identitet genom andra tillförlitliga dokument och andra kontroller enligt de riskbaserade rutiner banken ska ha.

Om banken nekar dig ett konto ska du vända dig till bankens reklamationsavdelning och be dem att ompröva beslutet.

Vissa banker har pendlarkonton för personer som arbetspendlar över gränsen mellan olika nordiska länder.

Flytta pengar mellan länder

För överföringar och betalningar inom EU och EES (Norge och Island) gäller i stort sett samma regler och kostnader som för betalningar inom Sverige, om betalningen är i euro eller i svenska kronor. 

Som konsument bör du därför undersöka vilken typ av transaktion du vill genomföra och vad den kostar innan du genomför den.

  • Använd internetbanken för att undvika extra avgifter.
  • Vid utlandsbetalningar används särskilda koder för att identifiera bankkonton och banker, t.ex. BIC och IBAN/SWIFT.
  • Om du ska göra överföringar mellan två länder bör du försöka att använda EU-betalning.
  • Grundregeln vid en EU-betalning är att en betalare och en mottagare delar på kostnaden för betalningstjänsten. Men undantag kan göras vid valutaväxling.
  • Ta reda på vilka avgifter din bank tar för att överföra pengarna.

Id-kort och e-legitimation

Hos några banker i Sverige kan du ansöka om e-legitimation och id-kort. Med en e-legitimation kan du legitimera dig och underteckna avtal och transaktioner hos myndigheter och företag.

När du flyttar till Sverige bör du kontakta Skatteverket och be dem utfärda ett svenskt id-kort till dig. I Sverige använder man id-kortet i många olika sammanhang i vardagen.

Kredit och lån

När du ansöker om ett lån ska långivaren göra en kreditprövning för att kontrollera att du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amorteringar på lånet. För att bedöma din betalningsförmåga ska kreditprövningen grunda sig på tillräckliga uppgifter om dina ekonomiska förhållanden. 

Bankerna kan inte ta kreditupplysningar över de nordiska nationsgränserna. Bankerna i Sverige kan endast få fram information om händelser i Sverige.

Om du arbetar i ett annat land kan banken via en kreditkontroll inte se att du har en inkomst och du måste därför kunna styrka detta på annat sätt, till exempel genom att lämna in handlingar som visar att du har en viss inkomst, såsom anställningsavtal, lönespecifikationer eller liknande.

Bolån

På bankernas webbsidor hittar du kalkyleringsverktyg som hjälper dig att räkna ut vilken månadskostnad du har råd med när du lånar till en bostad. Konsumenternas Bank- och finansbyrå har också en bolånekalkyl som du kan använda inför köp av bostad.

Det kan vara svårt att låna till köp av bostad i ett annat land. Vissa banker vill inte bevilja lån till köp av fastigheter utomlands eller till personer som bor eller arbetar i ett annat land än där banken ligger.

Konsumentkredit

Bankerna fastställer själva sina villkor för utlåning. De får dock inte särbehandla EU-/EES-medborgare på grund av nationalitet.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.