Bankkonto i Finland

Pankkitili Suomessa
Här kan du läsa om banktjänster i Finland, till exempel bankkonto, bolån, bankkoder och utlandsbetalningar.

Finländska banker erbjuder sina kunder många olika tjänster. Den här sidan innehåller bara information om de viktigaste tjänsterna för vardagen. Mer information om din banks övriga tjänster får du direkt från banken.

Bankernas verksamhet i Finland övervakas av Finansinspektionen, som också informerar om konsumentskyddet. Vid problem med din bank kan du få råd av Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE).

Öppna bankkonto

Det finns inget krav på finsk personbeteckning (motsvarande personnummer i Sverige) för att öppna ett bankkonto, men du måste alltid kunna styrka din identitet på ett pålitligt sätt. Det säkraste sättet att styrka din identitet är med ett giltigt pass eller ett officiellt id-kort, som du ska ha med dig när du besöker bankkontoret för att öppna ett konto. Om du inte har finsk personbeteckning kan användningen av vissa banktjänster begränsas, såsom beviljande av betalkort eller avtal för internettjänster. 

För att öppna ett bankkonto krävs ofta att du har ett välmotiverat och godtagbart behov, till exempel permanent boende, arbete eller studier i Finland. Som intyg på anställning kan du exempelvis ha ett giltigt anställningsavtal eller en lönespecifikation. Som student kan du uppvisa ett antagningsbevis från läroanstalten eller ett studentkort.

Bankerna kan ta kreditupplysning på dig när du ska öppna ett bankkonto. 

Banker i Finland som erbjuder vardagstjänster och bankkoder listas nedan.

Bankkoder

Bankkoderna är din elektroniska identitetshandling, och användningen av dem motsvarar din underskrift. Med hjälp av bankkoderna kan du logga in på din internetbank och även identifiera dig hos andra tjänsteleverantörer såsom Folkpensionsanstalten (FPA) och skattemyndighetens tjänster samt när du betalar inköp på nätet. Dina koder är endast avsedda för din användning och får inte överlåtas till någon annan.

Du får de första bankkoderna genom att personligen besöka ditt bankkontor. För att kunna identifiera dig behöver du ett id-kort.

Utlandsbetalningar

Du kan göra en betalning på samma sätt och till samma pris i ditt hemland som en betalning till ett annat SEPA-land om betalningen görs i euro. I det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA ingår förutom euroländerna även övriga EU- och EES-länder samt Schweiz och Storbritannien. Ange mottagarens kontonummer i IBAN-format så att banken kan se att betalningen är en SEPA-betalning.

Om du ska få pengar från utlandet, var noga med att ange dina bankuppgifter. För SEPA-kontoöverföringar krävs mottagarens kontonummer i IBAN-format och mottagarens BIC-kod som identifierar mottagarens bank. IBAN-kontonumret kan du hitta på ett kontoutdrag eller i internetbanken.

Mer information kan du få hos din bank.

Bolån

Som säkerhet för bolån som beviljas av finska banker måste du i regel ha en bostad i Finland. Om du tänker ta ett bolån hos en finsk bank för att köpa en bostad i ett annat nordiskt land bör du kontakta din bank och fråga om du kan använda den bostaden som säkerhet för lånet.

Om du ska köpa en bostad i Finland och planerar att ta ett bolån hos en utländsk bank kan du kanske inte använda bostaden i Finland som säkerhet för bolånet. Mer information får du från din bank.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.