Bankkonto i Finland

Pankkitili Suomessa
I det här avsnittet hittar du information om banktjänster i Finland.

Öppna bankkonto

Det finns inget krav på att man måste ha ett finskt personnummer för att öppna ett bankkonto, men kunden måste alltid kunna bestyrka sin identitet på ett pålitligt sätt. Det säkraste sättet att bevisa sin identitet är med ett giltigt pass eller officiell legitimation. Dessutom godkänner vissa banker ett nordiskt körkort som identitetsbevis. Om man inte har ett finskt personnummer kan användningen av vissa banktjänster begränsas, som beviljande av betalkort eller avtal för internettjänster.

För att öppna ett bankkonto krävs det ofta att man har ett välmotiverat och godtagbart behov; till exempel permanent boende, arbete eller studier i Finland. Som bevis på anställning kan man exempelvis ha ett giltigt anställningsavtal eller ett lönekvitto. Studerande kan uppvisa antagningsbevis från läroanstalten eller studentkort.

Bankerna kan ta kreditupplysning på den som vill öppna ett konto. Ytterligare information om bankärenden i Finland får du av bankerna samt FINE:s försäkrings- och finansrådgivning.

Exempel på banker som är verksamma i Finland: Nordea, Andelsbanken, Danske Bank, Handelsbanken, Sparbanken, S-banken och POP-banken.

Bolån i Finland, köpa bostad utomlands?

Som säkerhet för bolån beviljat av en bank i Finland duger det i regel endast med en bostad som ligger i Finland. Om du alltså ska ta bolån i en finsk bank för att köpa en bostad i ett annat nordiskt land bör du kontakta din bank och höra om du kan använda den bostad du köper i det andra nordiska landet som säkerhet för lånet för den bostad du köper.

Köpa bostad i Finland, bolån utomlands?

Om du köper en bostad i Finland och tänker ta bolån hos en utländsk bank är det inte säkert att bostaden i Finland kan användas som säkerhet för lånet i ett annat nordiskt land. Fråga din bank.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.