Finskt barnbidrag

Suomen lapsilisä
På den här sidan får du information om finskt barnbidrag.

Folkpensionsanstalten (FPA) betalar barnbidrag för barn som bor i Finland. För barn till arbetstagare från nordiska länder eller EU-länder kan det i vissa fall betalas barnbidrag även om barnet inte bor i Finland.

Barnbidraget utbetalas från och med månaden efter barnets födsel, eller från och med den månaden då barnet får rätt till barnbidrag, till exempel i förbindelse med flyttning till Finland. Det sista barnbidraget betalas för den månaden då barnet fyller 17 år. Barnbidragets belopp är graderat enligt antalet barn i familjen.

På Åland är barnbidraget större än i det övriga Finland. Det utbetalas av Ålands landskapsregering.

Närmare information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.