Finsk barnetrygd

Suomen lapsilisä
Hensikten med barnetrygden er å dekke deler av kostnadene med å ha barn. På denne siden kan du lese om barnetrygd i Finland og vilkårene for å få finsk barnetrygd hvis du flytter til eller jobber i et annet nordisk land.

Folkpensionsanstalten (FPA) utbetaler barnetrygd for barn som bor i Finland. Barnetrygden utbetales fra og med måneden etter barnets fødsel, eller fra og med måneden da barnet får rett til barnetrygd, for eksempel i forbindelse med flytting til Finland. Den siste barnetrygden utbetales for måneden da barnet fyller 17 år.

Størrelsen på beløpet stiger med antallet barn. Barnetrygden er skattefri inntekt. Les mer på FPAs sider.

Vær oppmerksom på at barnetrygden er høyere på Åland enn på fastlandet. Den betales av Ålands landskapsregjering. Les mer på siden Ålandsk barnetrygd.

Barnetrygd hvis du flytter til eller jobber i et annet nordisk land

Rett til barnetrygd er basert på at du bor i landet. Utbetalingen avsluttes hvis barnet og barnets foresatte flytter permanent til utlandet. For barn av arbeidstakere fra nordiske land kan det i visse tilfeller betales barnetrygd også dersom barnet ikke bor i Finland. Hvis du har rett til barnetrygd i to land, koordineres familieytelsene i henhold til EU-lovgivningen. Les mer på FPAs sider.

Du kan også få barnetrygd for et barn som oppholder seg midlertidig i utlandet, hvis barnet bor permanent i Finland. Som midlertidig anses maksimum et 6 måneders opphold i utlandet. Du kan få barnetrygd selv om barnet oppholder seg mer enn 6 måneder i utlandet, dersom barnet er familiemedlem av for eksempel en lærer, en utsendt arbeidstaker eller en person som arbeider for den finske staten i utlandet. Les mer om barnetrygd til utlandet på FPAs nettside.

Hvis du ikke har rett til barnetrygd fra FPA, kan du ha rett til barnetrygd i landet der barnet bor. Les mer på siden om barnetrygd i det aktuelle landet.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.