Finsk barnetrygd

Suomen lapsilisä
På denne siden kan du lese om barnetrygd i Finland.

Folkpensionsanstalten (FPA) betaler barnetrygd for barn som bor i Finland. For barn av arbeidstakere fra nordiske land eller EU-land kan det i visse tilfeller betales barnetrygd også dersom barnet ikke bor i Finland.

Barnetrygden utbetales fra og med måneden etter barnets fødsel, eller fra og med måneden da barnet får rett til barnetrygd, for eksempel i forbindelse med flytting til Finland. Den siste barnetrygden utbetales for måneden da barnet fyller 17 år. Størrelsen på beløpet stiger med antallet barn.

På Åland er barnetrygden høyere enn på fastlandet. Den betales av Ålands landskapsregjering.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.