Personbeteckning på Åland

Personnummer på Åland
I detta avsnitt kan du läsa om hur du får en personbeteckning (personnummer) på Åland.

Läs allt om detta i avsnittet personbeteckning i Finland då samma regler gäller på Åland som i Finland.

Utländska medborgare som har för avsikt att vistas på Åland längre än 12 månader skall personligen anmäla sig vid magistraten på Åland vid ämbetsverkets magistratsenhet för registrering av personuppgifterna. Du kan här även få enbart personbeteckning (personnummer) vilket innebär att du har en fungerande personbeteckning (personnummer) men ingen hemkommun registrerad. Information om allt detta samt var du hittar statens ämbetsverk på Åland samt t.ex. om vad du skall ha med för giltig id-handling hittar du på Ålands magistratsenhets sida registrering av utlänningar.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om personbeteckning/personnummer, kan du kontakta Statens ämbetsverk på Åland

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.