Att ta med sig bil till Island

Innflutningur bifreiða til Íslands
Här finns allmän information om införsel av fordon till Island

Införsel av fordon

När du flyttar till Island bör det inte gå mer än 30 dagar mellan det att du och ditt fordon anländer till landet.  Tollstjóri (det isländska tullverket) ger en månads körtillåtelse och under den tiden ska du registrera bilen hos Samgöngustofa (trafikverket).

Om du planerar att stanna på Island i upp till ett år på grund av arbete eller som turist är det tillåtet, under vissa villkor, att föra in en utlandsregistrerad bil utan att betala importavgift.

Man bör uppmärksamma följande:

  • Om man är fast bosatt/folkbokförd på Island är det inte tillåtet att endast tillfälligt föra in ett fordon med utländska registreringsskyltar.
  • Om man är bosatt utomlands och dessutom inte folkbokförd på Island kan man ta med sig ett fordon med utländska registreringsskyltar. Om man sedan folkbokför sig på Island inom 12 månader från ankomsten måste man antingen registrera och förtulla fordonet eller föra ut det igen innan man ändrar folkbokföringen.
  • Fordon med isländska registreringsskyltar får efter export föras in igen utan importavgifter, förutsatt att inga avgifter har återbetalats i samband med exporten och att inget arbete har utförts på fordonet utomlands.

Samgöngustofa ansvarar för tilldelningen av isländska registreringsnummer. Tollstjóri beräknar andra avgifter för fordonet. All ytterligare information finns på dessa myndigheters respektive hemsidor.

Närmare information

Närmare information finns att hämta på Tollstjóris hemsida; alternativt kan man ringa telefonnumret +354-442 1000.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.