Förskolor och familjedaghem

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi
Förskolan är barnets första skola och du rekommenderas att sätta dig väl in i alternativen för barnomsorg innan du flyttar till Island. Här hittar du information om olika typer av barnomsorg, bland annat om förskolor och familjedaghem.

Generellt är det kommunerna som driver förskolor och har tillsyn över familjedaghemmen på Island. Det finns privatskolor på både grundskole- och förskolenivå, och de finansieras delvis av kommunerna.

Förskolor

 

Förskolorna är i regel till för barn upp till sex års ålder. De flesta är kommunala, men även andra aktörer som har godkänts av respektive kommun driver förskolor.

Förskolans läroplan fastställs av Utbildnings- och kulturministeriet och uppdateras regelbundet. I läroplanen anges förskoleverksamhetens viktigaste mål och dess pedagogiska roll. Det är däremot kommunerna som bekostar och ansvarar för förskolornas verksamhet.

I de flesta kommuner går det att ansöka om förskoleplats från det att barnet är sex månader, men det är bara i undantagsfall som barn får plats före 18 månaders ålder. Innan barnen får plats i förskola är det vanligt att de vistas hos dagmödrar eller på särskilda spädbarnsförskolor, även om det bara finns ett fåtal sådana.

Generellt ska barnen vara folkbokförda i den kommun där förskolan ligger, men det finns undantag.

De flesta förskolor räknar med att barnen tar ledigt i fyra veckor på sommaren och många stänger även.

 

Dagföräldrar 

 

Tillstånd för familjedaghemmen ges av kommunala nämnder, men dagföräldrarna arbetar självständigt och man ska därför vända sig direkt till dagföräldern för att ansöka om plats i familjedaghem. Barnomsorgen subventioneras av de flesta kommunerna. Subventioneringen börjar när föräldraledigheten är över, det vill säga när barn till äkta makar eller sambor är nio månader gamla. Många kommuner ger syskonrabatt.

Vissa kommuner ger så kallat hemmabidrag eller vårdnadsbidrag, som är till för de föräldrar med barn under sex år som inte tar del av barnomsorgen.

Närmare information om förskolor i Reykjavik hittar du på kommunens webbplats. Utanför Reykjavik är der bäst att vända sig till respektive kommun.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.