Rehabilitering på Färöarna

Rehabilitering
Photographer
Annita
Här kan du läsa om rehabiliteringsmöjligheter på Färöarna.

Om du bor och arbetar på Färöarna och har begränsad arbetsförmåga kan du ansöka om att få ett så kallat flexjobb eller yrkesinriktad rehabilitering för att förbättra dina möjligheter att försörja dig och din familj i framtiden.

 

Vad är rehabilitering?

Rehabilitering är till exempel yrkesinriktade aktiviteter, ekonomisk hjälp under utbildning, arbetsprövning på arbetsmarknaden samt andra aktiviteter som syftar till att stärka din anknytning till arbetsmarknaden. 

Har du rätt till rehabilitering på Färöarna?

Alla under pensionsåldern som har uppehållstillstånd och är fast bosatta på Färöarna uppfyller de formella kraven för rehabilitering. Om du är utlänning med tillfälligt uppehållstillstånd har du inte rätt till rehabilitering på Färöarna.

Det finns olika faktorer som påverkar rätten till rehabilitering. Det kan till exempel vara att du inte kan få ett vanligt arbete för att du har begränsad arbetsförmåga av fysisk eller psykisk karaktär eller att du av andra sociala skäl har svårt att genomgå en utbildning eller vara på arbetsmarknaden. 

Det måste finnas verkliga utsikter till att du kan få ett arbete efter rehabiliteringen.

Kan du flytta till ett annat nordiskt land och ta med din rehabiliteringsförmån?

Normalt kan du inte vistas utanför Färöarna och få rehabilitering. Vid valet av rehabiliteringsenhet utgår man från att enheten finns på Färöarna. Men du kan få dispens om det inte finns någon lämplig enhet på Färöarna och du tillhör en viss närmare angiven personkrets i enlighet med färöisk lagstiftning.

Hur ansöker du om rehabilitering?

Du kan ansöka om rehabilitering hos den sociala myndigheten på Färöarna, Almannaverkið. De kan också svara på frågor om rehabilitering på Färöarna.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.