Köp av varor och tjänster i Danmark

Unge kvinder med telefoner
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Här kan du läsa om dina rättigheter som konsument och om köp av vissa varor och tjänster i Danmark.

Konsumentköplagen

När du köper en vara i Danmark har du ett antal olika rättigheter.

 • Du har alltid två års reklamationsrätt. Det innebär att du har rätt att komma in med en reklamation till butiken om fel och brister på varan i två år.
 • Du har inte automatiskt rätt att ångra ditt köp när du handlar i en butik. Du kan endast få varan utbytt eller få pengarna tillbaka om butiken erbjuder det.
 • Om det är något fel på varan eller den är bristfällig har du rätt att få den lagad eller utbytt till en ny. I vissa fall kan du få pengarna tillbaka eller ett prisavdrag.
 • Butiken har endast några få gånger på sig att försöka laga eller byta din vara – vanligen en eller två gånger. Därefter kan du få dina pengar tillbaka.

Konsumenternas rättigheter står i den danska konsumentköplagen, købeloven. Du kan läsa Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide till lagen på styrelsens webbplats.

  Konsumentorganisationer

  Om du vill veta mer om dina rättigheter som konsument i Danmark kan du kontakta Forbrugerrådet. De kan också ge dig vägledning om reklamationsmöjligheter. Om du har frågor som handlar om handel över gränserna i EU och EES kan du kontakta Konsument Europas danska kontor.

  Mobiltelefoni

  Du måste vara folkbokförd i Danmark om du vill skaffa ett mobilabonnemang.

  Om du vill ha ett danskt mobiltelefonnummer utan att folkbokföra dig kan du använda kontantkort, som kan köpas i kiosker och på bensinstationer.

  El, gas, vatten och värme

  Du behöver inte vara folkbokförd i Danmark för att bli kund hos exempelvis Københavns E, som tillhandahåller el, gas, vatten och värme i huvudstadsområdet.

  Alla som bor i Danmark kan därför få tillgång till el, gas, vatten och värme.

  Bensinkort

  Många oljebolag ger ut särskilda kreditkort (benzinkort) som man kan använda när man köper bensin, varor och tjänster på bensinstationer.

  Du måste vara folkbokförd i Danmark för att få ett danskt bensinkort.

  Hos flera multinationella bolag kan man dock använda utländska betalkort. Om du vill veta ifall ditt kort kan användas i Danmark ska du kontakta företaget som har utfärdat kortet.

  Fråga Info Norden

  Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.