Elektronisk legitimation i Danmark – MitID

Logo for Mit ID
Photographer
Digitaliseringsstyrelsen
MitID är en elektronisk legitimation som du kan använda för att legitimera dig till exempel i kontakt med det offentliga i Danmark i internetbanken och när du handlar på nätet.

MitID är en gemensam inloggning till både offentliga och privata självbetjäningslösningar och till din internetbank.

MitID har ersatt den tidigare lösningen NemID. Om du har haft NemID har du i oktober 2021 fått ett brev i e-boks eller på borger.dk med information om hur du skaffar ett MitID.

Vad är MitID?

MitID är först och främst en app för smarttelefon och surfplatta. Om du inte har möjlighet att använda MitID-appen kan du beställa en kodvisare, en kodläsare eller ett chip.

Vad kan du använda MitID till?

Du kan använda MitID för att kommunicera med det offentliga i Danmark och till vissa andra tjänster. Bland annat kan du få tillgång till din internetbank, handla på nätet och kommunicera med myndigheter genom att

  • få digital post från det offentliga (e-boks.dk)
  • fylla i formulär och liknande (borger.dk)
  • söka till utbildningar (optagelse.dk)
  • få skatteinformation (skat.dk)
  • få pensionsinformation (PensionsInfo)
  • få hälsoinformation (sundhed.dk).

Hur får du MitID?

Du kan få MitID när du

  • har fyllt 15 år 
  • har ett danskt personnummer
  • uppfyller legitimationskraven (läs mer på mitid.dk).

I de flesta fall kan du få MitID via din bank. Om du inte har ett konto i en dansk bank kan du få MitID från Borgerservice i din kommun.

Om du är dansk medborgare och bor utomlands, eller om du är utländsk medborgare, kan du läsa mer om vad du ska göra på borger.dk.

Barn i 13–14-årsåldern kan få MitID. Men det kan finnas tjänster som 13–14-åringar inte har tillgång till även om de har MitID.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.