Rösträtt i Danmark

Stemmeret i Danmark
Läs här vilka regler som gäller för nordiska medborgare angående rösträtt i val och folkomröstningar i Danmark.

För att ha rätt att rösta i folketingsval och folkomröstningar måste du vara dansk medborgare och fast bosatt i Danmark. Men det finns vissa undantag. Om du inte är dansk medborgare kan du rösta i kommunala och regionala val på vissa villkor.

Val till folketinget och folkomröstningar

Du kan rösta i danska folketingsval och folkomröstningar om du har fyllt 18 år, är dansk medborgare och fast bosatt i Danmark. Du har dock inte rösträtt om du är satt under förmyndarskap (på danska værgemål).

Om du har rösträtt i ett folketingsval eller en folkomröstning får du dig tillsänt ett röstkort cirka fem dagar före folketingsvalet/folkomröstningen.

Om du flyttar utomlands och registreras som utrest i CPR kan du normalt inte upptas i vallängden och rösta i danska folketingsval och folkomröstningar. Vissa persongrupper kan dock upptas i vallängden, oavsett om de bor utomlands. Du kan läsa mer på inrikes- och bostadsministeriets webbplats.

Kommunal- och regionalval

Som inflyttare till Danmark kan du rösta i kommunal- och regionalval även om du inte har danskt medborgarskap.

Det krävs att du är 18 år, är fast bosatt i kommunen/regionen och uppfyller minst ett av följande villkor:

  • du är dansk medborgare
  • du är medborgare i en av de övriga medlemsstaterna i EU
  • du är isländsk eller norsk medborgare
  • du har varit fast bosatt i riksgemenskapen (Danmark, Färöarna och Grönland) de senaste fyra åren före valdagen.

Uppehåll räknas från den dag du registreras i folkbokföringsregistret (CPR) som bosatt. 

Men om du har utvisats kan du inte rösta, även om du fortfarande har adress i Danmark.

Om du har rösträtt i ett kommunal- eller regionalval får du dig tillsänt ett röstkort cirka fem dagar före valet.

Europaparlamentsval

Om du är medborgare i ett annat EU-land än Danmark kan du rösta i Europaparlamentsval i Danmark om du är fast bosatt i landet och har fyllt 18 år, men bara om du inte samtidigt röstar i ditt hemland.

Om du är medborgare i ett EU-land men bor i ett annat kan du välja om du vill rösta i valet till Europaparlamentet i ditt hemland eller i det land där du bor, men du kan alltså endast rösta i ett land.

Om du är EU-medborgare, bor i Danmark och vill rösta i Europaparlamentsvalet i Danmark, ska du senast fem veckor före valdagen ansöka hos sin boendekommun att bli upptagen i vallängden.

Men om du har utvisats kan du inte rösta, även om du fortfarande har adress i Danmark.

Om du har rösträtt i ett Europaparlamentsval i Danmark får du dig tillsänt ett röstkort cirka fem dagar före valet.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.