Rösträtt på Island

Kosningaréttur á Íslandi
Här hittar du information om rösträtt när man flyttar inom Norden.

Rösträtt

 

Endast isländska medborgare som har fyllt 18 år och är folkbokförda på Island har rätt att rösta i val till Alltinget och i presidentval. Man behåller sin rösträtt i åtta år om man flyttar från landet. Efter den tiden är det möjligt att ansöka om rösträtt hos Hagstofa Íslands om man fortfarande är isländsk medborgare.

Medborgare från andra nordiska länder har rösträtt i kommunalvalen om de har fyllt 18 år och har varit folkbokförda på Island i minst tre år. 

 

Val

På Island är det val till parlamentet Alltinget vart fjärde år.  Val till kommunfullmäktige hålls också vart fjärde år.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.