Stemmerett på Island

Kosningaréttur á Íslandi
Her finner du informasjon om stemmerett på Island.

Stemmerett

Islandske statsborgere som har fylt 18 år og er folkeregistrert på Island, kan delta i allting- og presidentvalg.  

Statsborgere fra de øvrige nordiske landene har stemmerett i kommunevalgene, forutsatt at de er over 18 år og har vært folkeregistrert på Island i minst tre år.

Islandske statsborgere som er folkeregistrert utenlands

Islandske statsborgere som har vært folkeregistrert utenlands i mindre enn 16 år (regnet fra 1. desember i året før valget), har automatisk stemmerett på Island i allting- og presidentvalg og i folkeavstemninger.  I tillegg må de ha fylt 18 år seneste på valgdagen og på et tidspunkt ha vært folkeregistrert på Island.

Islandske statsborgere som har vært folkeregistrert utenlands i mer enn åtte år (regnet fra 1. desember året før valgdagen), må søke Þjóðskrár Íslands (det islandske folkeregisteret) om stemmerett.  Følgende krav må være oppfylt:

  • Søkeren må være islandsk statsborger.
  • Søkeren må fylle 18 år senest på valgdagen.
  • Søkeren må på et tidspunkt ha vært folkeregistrert på Island.
  • En fullstendig søknad må være mottatt av Þjóðskrár senest 1. desember året før valget.   

Dersom søknaden oppfyller ovenstående krav, vil søkeren ha stemmerett i de fire påfølgende årene.  Merk at søknadsfristen varierer i enkelte tilfeller. Ovenstående regler gjelder i forbindelse med allting- og presidentvalg og folkeavstemninger, men ikke for kommunevalg.

Alltingvalg

Alltingvalg finner sted hvert fjerde år, med mindre tinget blir oppløst, og nyvalg blir utlyst før mandatperioden er over.  Kandidater på partienes lister får plass i Alltinget i henhold til det antallet stemmer partiene har fått i valget. 

Kommunevalg

Kommunevalg blir avholdt hvert fjerde år.

Nordiske statsborgere som er bosatt på Island

Nordiske statsborgere som er folkeregistrert i kommunen og har fylt 18 år når valget finner sted, har stemmerett i kommunevalget.

Statsborgere fra land utenfor Norden

Andre utenlandske statsborgere har stemmerett i kommunevalg dersom de har vært folkeregistrert på Island sammenhengende i et tidsrom på minst tre år før valgdagen.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.