Stemmerett på Island

Kosningaréttur á Íslandi
Her finner du informasjon om stemmerett på Island.

Stemmerett

Islandske statsborgere som har fylt 18 år og er folkeregistrert på Island, kan delta i alltings- og presidentvalg. 

Statsborgere over 18 år fra de øvrige nordiske landene har rett til å delta i kommunevalg. Vilkåret er at de har vært folkeregistrert på Island i tre år eller mer.

Islendinger med folkeregistert adresse utenlands

Alle islandske statsborgere som i mindre enn åtte år har hatt folkeregistrert adresse utenlands (regnet fra 1. desember året før valget blir avholdt), har automatisk stemmerett på Island. De må ha fylt 18 år og på et tidspunkt ha hatt folkeregistrert adresse på Island.

Islandske statsborgere som har hatt folkeregistrert adresse utenlands i mer enn åtte år (regnet fra 1. desember året før valget blir avholdt), må søke om stemmerett hos Folkeregisteret på Island (Þjóðskrár Íslands). Søknaden må oppfylle følgende vilkår:

  • Søkeren må være islandsk statsborger.
  • Søkeren må være 18 år eller eldre på valgdagen.
  • Søkeren må på et tidspunkt ha hatt folkeregistrert adresse på Island.
  • En tilfredsstillende søknad må være mottatt av Folkeregisteret på Island før 1. desember året innen valget skal avholdes.   

Dersom søknaden oppfyller vilkårene ovenfor, har vedkommende stemmerett i de kommende fire årene. Vær oppmerksom på de særlige reglene som gjelder for søknadsfrister. Disse reglene gjelder alltingsvalg, presidentvalg og folkeavstemninger, men ikke i kommunevalg.

Alltingsvalg

På Island er det vanligvis alltingsvalg hvert fjerde år, med mindre tinget blir oppløst og valget blir gjennomført tidligere. I valget blir representanter valgte fra de politiske partienes valglister i tråd med stemmetall. 

Kommunevalg

Det blir avholdt kommunevalg hvert fjerde år.

Nordiske statsborgere på Island

Nordiske statsborgere som har hatt folkeregistrert adresse på Island i mer enn tre år sammenhengende før valgdagen, har stemmerett i kommunevalgene.

Statsborgere utenfor Norden

Andre utenlandske statsborgere som har hatt folkeregistrert adresse på Island i mer enn fem år sammenhengende før valgdagen, har stemmerett i kommunevalgene.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.