Valgret i Island

Kosningaréttur á Íslandi
Her kan du finde oplysninger om valgret i Island.

Valgret

Islandske statsborgere, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Island, kan få lov at stemme ved Altings- og præsidentvalg.

Statsborgere fra andre nordiske lande, der er fyldt 18 år, har valgret til kommunalvalg på betingelse af, at de har haft fast bopæl i Island tre år eller længere.

Islændinge med fast bopæl i udlandet

Alle islandske statsborgere, der har haft fast bopæl i udlandet i mindre end 16 år (regnet fra den 1. december året før valget), har automatisk ret til at stemme i Island ved Altingsvalg, præsidentvalg og folkeafstemninger. De skal være fyldt 18 år på valgdagen og have haft fast bopæl i Island på et tidspunkt.

Islandske statsborgere, som har haft fast bopæl i udlandet længere end 8 år (regnet fra 1. december året inden der afholdes valg), skal ansøge hos Islands Folkeregister om optagelse på valglisten. Ansøgningen skal opfylde følgende betingelser:

  • Ansøgeren skal have islandsk statsborgerskab.
  • Ansøgeren skal være mindst 18 år på valgdagen.
  • Ansøgeren skal på et eller andet tidspunkt have haft fast bopæl i Island.
  • Fyldestgørende ansøgning skal være Islands Folkeregister i hænde inden 1. december inden der afholdes valg.

Hvis ansøgningen opfylder ovenstående betingelser, optages den pågældende person på valglisten i de næste 4 år. Der gøres opmærksom på, at der gælder særlige regler om frister for indsendelse af ansøgning. Disse regler gælder for valg til Altinget og på samme måde for valg af præsident og ved folkeafstemninger, men ikke for valg til kommunalbestyrelser og byråd.

Altingsvalg

I Island er der parlamentsvalg normalt hvert fjerde år, medmindre Altinget opløses og der udskrives valg tidligere. Ved valg vælges der repræsentanter fra de politiske partiers opstillingslister efter antallet af opnåede stemmer.

Kommunalvalg

Valg til kommunalbestyrelser og byråd afholdes hvert fjerde år.

Nordiske statsborgere i Island

Nordiske statsborgere, som har haft fast bopæl i en kommune og er fyldt 18 da valget afholdes, for ret til at stemme ved kommunalvalg.

Statsborgere uden for Norden

Andre udenlandske statsborgere, som har haft folkeregisteradresse i Island sammenlagt længere end 3(1) år inden valgdagen og er fyldt 18, har stemmeret til kommunalvalg.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.