Valgret i Island

Kosningaréttur á Íslandi
Her kan du finde oplysninger om valgret i Island.

Valgret

Islandske statsborgere, der er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Island, kan få lov at stemme ved Altings- og præsidentvalg.

Statsborgere fra andre nordiske lande, der er fyldt 18 år, har valgret til kommunalvalg på betingelse af, at de har haft folkeregisteradresse i Island tre år eller længere.

Islændinge med folkeregisteradresse i udlandet

Alle islandske statsborgere, som har haft folkeregisteradresse i udlandet i mindre end 8 år (regnet fra 1. december året inden der afholdes valg), har automatisk stemmeret i Island. De skal være fyldt 18 år på valgdagen og skal på et eller andet tidspunkt have haft folkeregisteradresse i Island.

Islandske statsborgere, som har haft folkeregisteradresse i udlandet længere end 8 år (regnet fra 1. december året inden der afholdes valg), skal ansøge hos Islands Folkeregister om optagelse på valglisten. Ansøgningen skal opfylde følgende betingelser:

  • Ansøgeren skal have islandsk statsborgerskab.
  • Ansøgeren skal være mindst 18 år på valgdagen.
  • Ansøgeren skal på et eller andet tidspunkt have haft folkeregisteradresse i Island.
  • Fyldestgørende ansøgning skal være Islands Folkeregister i hænde inden 1. december inden der afholdes valg.

Hvis ansøgningen opfylder ovenstående betingelser, optages den pågældende person på valglisten i de næste 4 år. Der gøres opmærksom på, at der gælder særlige regler om frister for indsendelse af ansøgning. Disse regler gælder for valg til Altinget og på samme måde for valg af præsident og ved folkeafstemninger, men ikke for valg til kommunalbestyrelser og byråd.

Altingsvalg

I Island er der parlamentsvalg med fire års mellemrum, medmindre altinget opløses og der udskrives valg tidligere. Ved valg vælges der repræsentanter fra de politiske partiers opstillingslister efter antallet af opnåede stemmer.

Kommunalvalg

Valg til kommunalbestyrelser og byråd afholdes hvert fjerde år.

Nordiske statsborgere i Island

Nordiske statsborgere, som har haft folkeregisteradresse i Island sammenlagt længere end 3 år inden valgdagen, har stemmeret til kommunalvalg.

Statsborgere uden for Norden

Alle udenlandske statsborgere, som har haft folkeregisteradresse i Island sammenlagt længere end 5 år inden valgdagen, har stemmeret til kommunalvalg.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.