Studentbostäder på Island

Húsnæði fyrir námsfólk á Íslandi
Alla som åker till Island för att studera bör ta reda på vilka möjligheter studenter har på bostadsmarknaden. Vid de flesta isländska högskolor finns det studentföreningar som hyr ut bostäder till studenter vid respektive skola.

Studentbostäderna kan vara anpassade antingen för ensamstående eller familjer. Studentlägenheterna ligger oftast, men inte alltid, i närheten av högskolorna.

 

Det är även vanligt att studenter hyr bostad på den allmänna hyresmarknaden. Studenter från de nordiska länderna kan ansöka om kommunalt bostadsbidrag om de är folkbokförda på Island och har ett registrerat kontrakt.

Närmare information om studentbostäder finns bland annat på följande hemsidor:

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.