Boliger for studerende på Island

Húsnæði fyrir námsfólk á Íslandi
For dem, der drager til Island for at studere, er det vigtigt at undersøge de muligheder, der tilbydes på boligmarkedet for studerende. De studerendes organisationer ved de fleste højere uddannelser ejer boliger, der lejes ud til de udannelsessøgende, der studerer ved de pågældende uddannelsesinstitutioner.

Boliger for studerende er af forskellig type, nogle beregnet for enkeltpersoner, andre for familier. Studenterboliger ligger som regel, men ikke altid, i nærheden af uddannelsesstederne.

Det er meget almindeligt, at studerende lejer deres bolig på det almindelige lejemarked. Studerende fra Norden kan ansøge om huslejetilskud hos kommunen på betingelse af, at de har folkeregisteradresse i Island og har en tinglyst lejekontrakt.

Nærmere oplysninger om boliger for studerende kan bl.a. findes på flg. hjemmesider:

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.