Studentboliger på Island

Húsnæði fyrir námsfólk á Íslandi
Det er viktig at de som reiser til Island for å studere setter seg inn i de muligheter som finnes på boligmarkedet for studenter. Studentorganisasjonene ved de fleste høyere utdanningene eier boliger som leies ut til deres studenter.

Det finnes ulike typer boliger for både enkeltindivider og familier. Oftest ligger studentboligene nær skolene.

 

Det er også vanlig at studenter leier bolig på det ordinære boligmarkedet. Studenter fra Norden kan søke om bostøtte hos kommunen forutsatt at de er folkeregistrert på Island og har en leiekontrakt med tinglysing.

 

Mer informasjon om studentboliger finnes på hjemmesidene til : 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.