Uppehålls- och arbetstillstånd i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark
Om du är medborgare i Finland, Island, Norge eller Sverige kan du arbeta och bo i Danmark. Du behöver varken visum eller andra tillstånd. Om du är medborgare i ett annat land gäller andra regler.

Om du är medborgare i ett nordiskt land

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Danmark för att vistas i landet och arbeta där. Du behöver varken ha visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Info Norden har skrivit en guide där du kan läsa vad du bör tänka på när du flyttar till Danmark. Se länken längst ner på sidan.

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz

Om du inte är nordisk medborgare, men är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz, kan du fritt vistas i Danmark i tre månader. Om du söker arbete under vistelsen får du vara i landet i sex månader.

Om du vill stanna längre i Danmark ska du uppfylla villkoren för uppehållsrätt i EU och ansöka om ett registreringsbevis. Registreringsbeviset är ett bevis på de rättigheter som du som EU- eller EES-medborgare har enligt EU-reglerna om fri rörlighet för personer och tjänster. Du ska ansöka om registreringsbevis på nyidanmark.dk innan din tillåtna vistelse tar slut. Du kan läsa mer på nyidanmark.dk.

Om du inte är medborgare i ett nordiskt land, EU-/EES-land eller Schweiz

Din äkta hälft/partner och barn under 21 år har i regel rätt att följa med. Din familj måste dock ha visum om de är medborgare i ett land som har visumplikt till Danmark.

Om din äkta hälft/partner eller ditt barn är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz kan han eller hon ansöka om registreringsbevis på egen hand eller som familjemedlem.

Om din äkta hälft/partner eller ditt barn är medborgare i något annat land kan han eller hon ansöka om uppehållstillstånd som familjemedlem, men får istället för registreringsbevis ett uppehållskort utfärdat. Du kan läsa mer på nyidanmark.dk.

Om du inte är medborgare i ett nordiskt land, EU-land, EES-land eller Schweiz

Om du vill arbeta i Danmark men inte är medborgare i ett nordiskt land, ett EU-/EES-land eller Schweiz, kan du läsa mer om dina möjligheter på nyidanmark.dk.

Observera att ett danskt uppehålls- och arbetstillstånd inte är giltigt som uppehålls- och arbetstillstånd i andra länder samt att ett uppehålls- och arbetstillstånd i andra länder inte är giltigt som uppehålls- och arbetstillstånd i Danmark.

Om du är medborgare i ett land utanför Norden, EU eller EES och vill bo i ett annat nordiskt land eller ett EU-/EES-land när du jobbar i Danmark måste du ansöka om arbetstillstånd som pendlare. För att få ett tillstånd måste du uppfylla samma villkor som om du skulle ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Danmark. Kontakta migrationsmyndigheten i det land där du bor för att säkerställa att du kan pendla till jobbet i Danmark utan att det påverkar ditt uppehållstillstånd där.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.