Nordisk livsmedelspolitik inspirerar Indien att bli en hållbar supermakt

22.02.19 | Nyhet
The Indo-Nordic Food Policy Workshop and the Tasting India Symposium 2018.
Fotograf
Rupali Mehra
Det är inte alldeles uppenbart vad två regioner med väldigt olika historia, geografi, ekologi och ekonomi kan ha gemensamt. En djupare diskussion avslöjar dock att Indien och Norden har gemensamma drag i sin syn på hållbar livsmedelspolitik.

Vid ett första indisk-nordiskt rundabordssamtal i New Delhi den 13 december 2018 diskuterade intressenter från Indien och de nordiska länderna metoder för att främja hälsosammare och mer näringsrik kost, särskilt bland barn. Indiens främsta myndighet för livsmedelstillsyn, FSSAI (Food Safety & Standards Authority of India), inbjöd Nordiska ministerrådet att dela med sig av sina erfarenheter av att utveckla hållbar livsmedelspolitik.

Pawan Agarwal, direktör för FSSAI, talade om Indiens ”trippelbörda” av fetma, undernäring och felnäring, och konstaterade att Indien kan lära sig av den nordiska inställningen till näring för att ta fram en mer robust livsmedelspolitik.

Näring är ett delat ansvar

I Norden betraktas näring som ett kollektivt ansvar delat mellan myndigheter, skolor, livsmedelsföretag och dietister. Den framgångsrika tillämpningen av symbolen Nyckelhålet för att märka hälsosammare livsmedelsalternativ var ett annat inspirerande exempel på den nordiska modellen för partnerskap mellan offentliga och privata aktörer som presenterades.

 

Mads Frederik Fischer-Møller, seniorrådgivare för livsmedelspolitik vid Nordiska ministerrådet, lyfte fram samarbetsmöjligheter som rundabordsdiskussionerna kan resultera i: “Förhoppningsvis kan vi (Nordiska ministerrådet) arbeta med den indiska regeringen och samtidigt kan kockar arbeta med kockar, och alla kan försöka få denna rörelse att utvecklas mycket snabbare. För vi behöver alla se Indien bli en hållbar supermakt om världen ska lyckas uppnå målen för hållbarhet.”

 

Detta underströks också av Amitabh Kant, direktör för den nationella institutionen för Indiens förändring, Niti Aayog: ”För den som ska bli en integrerad del av den globala leveranskedjan är det mycket viktigt att arbeta med de nordiska länderna, eftersom de har stor erfarenhet av näringsrik och hållbar mat.”

För den som ska bli en integrerad del av den globala leveranskedjan är det mycket viktigt att arbeta med de nordiska länderna, eftersom de har stor erfarenhet av näringsrik och hållbar mat.

Amitabh Kant, direktör, Niti Aayog

Konsumentdriven förändring

De indiska myndigheterna framhöll konceptet gatumat som en central del av Indiens livsmedelssystem. Rita Teaotia, ordförande för FSSAI, sade att organisationens rörelse Eat Right India har som mål att nå ut till indiska medborgare med budskapet om hur viktigt det är med säker mat och om enkla åtgärder som konsumenterna kan vidta för att deras mat ska vara hygienisk, balanserad och närande.

Det indiska matmanifestet, som inspirerats stort av manifestet för det nya nordiska köket, lanserades vid Tasting India Symposium 2017. Den danska matentreprenören Claus Meyer deltog 2018 och talade om behovet att skapa ett korrekt fungerande livsmedelssystem för att lösa problemen med hunger och klimatförändring. Kocken Anahita Dhondy inspirerades av hans framförande och betonar kockarnas roll som förändringsagenter: ”Jag inser att det är verkligt bra för bönderna, för planeten och för oss. Men om någon tvingar dig att äta det för att det är bra av alla dessa orsaker, äter du det inte. Men om en kock kan tillaga något läckert av det märker du inte ens att din kropp får så mycket av det goda.”

Se alla videor från Tasting India Symposium 2018

Om

Utöver medlemmar från Nordic Food Policy Lab och FSSAI, deltog Erik af Hällström, Finlands ställföreträdande beskickningschef i New Delhi, Maja Overgaard Lund och Knud Østergaard från danska Fødevarestyrelsen, Sanjoo Malhotra från Tasting India Symposium och olika intressenter från mat- och näringssektorn i rundabordsdiskussionen.