Nordisk råd fokuserer på likestilling og demokrati

01.03.19 | Nyhet
Gunilla Carlsson taler i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Gunilla Carlsson taler i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Sara Johannessen

Nordisk råds temasesjon finner sted i København 8.–9. april. På bildet visepresident Gunilla Carlsson.

Likestilling står i fokus når Nordisk råd samles til temasesjon i København 8.-9. april. Også fredsmegling og vårens EU-parlamentvalg skal diskuteres i løpet av de to møtedagene.

Sesjonens temadebatt om likestilling finner sted den andre møtedagen og gjennomføres under overskriften “Likestilling – en forutsetning for demokrati”. Også de nordiske samarbeidsministrene og likestillingsministrene er invitert til debatten.

Likestilling og demokrati er prioriterte områder i Nordisk råd i 2019, da Sverige har presidentskapet.

Sesjonen innledes 8. april med en rekke møter der blant andre Nordisk råds partigrupper, presidium og utvalg kommer sammen. Andre dag kulminerer med likestillingsdebatten, der hele Nordisk råd deltar. På sesjonen behandles også flere såkalte medlemsforslag som er levert inn av Nordisk råds medlemmer.

I forbindelse med sesjonen blir det også arrangert to sidearrangementer. Mandag 8. april kl. 15–17 blir det nordisk valgdebatt i forkant av EU-parlamentvalget, og 9. april arrangeres det et seminar om nordiske innsatser som fredsmeglere. EU-debatten strømmes direkte på nettet, og det samme gjelder temadebatten 9. april kl. 11.05–12.05.

Sesjonen er åpen for journalister

Journalister som er interessert i å overvære temasesjonen eller sidearrangementene, kan henvende seg til Nordisk råds kommunikasjonsrådgiver Matts Lindqvist på e-post matlin@norden.org eller på mobil +45 29 69 29 05.

Nordisk råd er det offisielle parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet. Rådet ble opprettet i 1952 og består av 87 medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøyene, Grønland og Åland. Nordisk råd samles fire ganger per år.