4.
Första debatt om nya medlemsförslag

4.1.
Medlemsförslag om avskaffad tidsomställning i nordiska länder, A 1815/tillväxt (Mittengruppen)

65
Mikael Staffas
Inlägg

Fru president! Det här är ett väldigt angeläget ärende. Bara här för några dagar sedan gjorde vi i stora delar av Norden den här skruvningen på klockan igen.

66
Lulu Ranne
Inlägg

Ärade ordförande! Jag börjar med att citera Europeiska kommissionens president Jean-Claude Juncker.

67
Gunilla Carlsson
Inlägg

Jag ska meddela att vi nu kommer att hålla replikerna på en minut och ta replikerna en gånger en. Vi behöver korta talartiden för att försöka hinna med alla ärenden.

4.2.
Medlemsforslag om CO2-reduktioner i nybyggeri, A 1812/holdbart (Den Socialdemokratiske Gruppe)

4.3.
Medlemsförslag om en gemensam nordisk linje kopplat till säkerheten i femte generationens mobilnät, A 1819/presidiet (Den konservativa gruppen)

72
Pål Jonson
Inlägg

Fru ordförande! Norden är världens mest digitaliserade region. Grunden för det har lagts genom en stark digital infrastruktur i vår del av världen.

75
Joakim Strand
Inlägg

Värderade ordförande, värderade nordiska vänner! Jag vill passa på att berömma den konservativa gruppen för ett väl utarbetat medlemsförslag på ett angeläget tema.

77
Aron Emilsson
Inlägg

Fru president! I Nordisk frihet ser vi väldigt positivt på önskan att etablera gemensamma riktlinjer för just 5G-nätverk.

4.4.
Medlemsförslag om mottagande av flyktingar och asylsökande samt integration A 1821/välfärd (Nordisk grön vänster)

78
Veronika Honkasalo
Inlägg

Ärade president! Bästa nordiska vänner! Vi i Nordisk grön vänster vill att flyktingspolitiken baserar sig på mänsliga rättigheter.

79
Nina Sandberg
Inlägg

Sosialdemokratene forutsetter selvsagt at de nordiske landene tar sine internasjonale forpliktelser og sin del av ansvaret for verdens flyktninger.

80
Paula Bieler
Inlägg

Fru ordförande! Från Nordisk frihet är vi, föga förvånande, negativt inställda till förslaget.

4.5.
Medlemsforslag om styrkelse av de nordiske mediers kompetanse på undersøkende journalistikk, A 1814/kultur (Den sosialdemokratiske gruppen)

82
Åslaug Sem-Jacobsen
Inlägg

Vi i Mittengruppen er veldig opptatt av at Norden skal fortsette å være helt i front når det gjelder den frie og uavhengige pressen, og at den får gode kår.

83
Norunn Tveiten Benestad
Inlägg

Vi slåss i dag mot "fake news", publiseringskanaler og plattformer som ikke alltid fremmer etterrettelighet og kvalitet i informasjonsformidling eller ordskifte.

84
Ruth Mari Grung
Replik

Jeg vil bare gjenta det som ble sagt innledningsvis: Når vi har sett hvordan vi har klart å bygge opp den kompetansen i Norge, og når demokratiet står så tydelig på dagsordenen, ser man ikke da at

87
Ruth Mari Grung
Replik

Det er faktisk senteret som tok initiativ til dette. De har hatt møte med samtlige av de store redaksjonene i de nordiske mediene, som har påpekt at dette er en stor svakhet.

89
Angelika Bengtsson
Inlägg

Fru president! Förslaget från den socialdemokratiska gruppen är i grunden bra. Vi vet att hotet mot journalister och politiker ökar, och då bllir grävande journalistik allt viktigare.

4.6.
Medlemsförslag om nordisk samordning ifråga om Magnitskij-lagstiftning, A 1820/presidiet (Den konservativa gruppen)

91
Cecilie Tenfjord Toftby
Inlägg

Fru president, kollegor och ärade gäster! Vi i de nordiska länderna lyfter gärna upp mänskliga rättigheter och rättsstaten som viktiga värderingar som beskriver oss själva.

92
Magnus Ek
Inlägg

President! Tack till Konservativa gruppen för ett mycket bra medlemsförslag!

93
Daniel Riazat
Inlägg

Jag tänker inte upprepa vem Sergej Magnitskij var och vad som hände eftersom detta har tagits upp av föregående talare.

94
Gunilla Carlsson
Inlägg

Två stycken har begärt replik, men vi har uppmanats att avsluta på den tid som har begärts. Ni kommer alltså att få fortsätta behandlingen av dessa ärenden i utskotten.