4.
Fyrsta umræða um nýjar þingmannatillögur

4.1.
Þingmannatillaga um afnám klukkubreytinga í norrænu löndunum, A 1815/tillväxt (flokkahópur miðjumanna)

65
Mikael Staffas
Erindi

Fru president! Det här är ett väldigt angeläget ärende. Bara här för några dagar sedan gjorde vi i stora delar av Norden den här skruvningen på klockan igen.

66
Lulu Ranne
Erindi

Ärade ordförande! Jag börjar med att citera Europeiska kommissionens president Jean-Claude Juncker.

67
Gunilla Carlsson
Erindi

Jag ska meddela att vi nu kommer att hålla replikerna på en minut och ta replikerna en gånger en. Vi behöver korta talartiden för att försöka hinna med alla ärenden.

4.2.
Þingmannatillaga um að draga úr koldíoxíði í nýbyggingum, A 1812/holdbart (flokkahópur jafnaðarmanna)

4.3.
Þingmannatillaga um sameiginlega norræna stefnu í öryggismálum varðandi fimmtu kynslóðar farsímanet, A 1819/presidiet (flokkahópur hægrimanna)

72
Pål Jonson
Erindi

Fru ordförande! Norden är världens mest digitaliserade region. Grunden för det har lagts genom en stark digital infrastruktur i vår del av världen.

75
Joakim Strand
Erindi

Värderade ordförande, värderade nordiska vänner! Jag vill passa på att berömma den konservativa gruppen för ett väl utarbetat medlemsförslag på ett angeläget tema.

77
Aron Emilsson
Erindi

Fru president! I Nordisk frihet ser vi väldigt positivt på önskan att etablera gemensamma riktlinjer för just 5G-nätverk.

4.4.
Þingmannatillaga um móttöku flóttamanna og hælisleitenda og aðlögun, A 1821/välfärd (Norræn vinstri græn)

78
Veronika Honkasalo
Erindi

Ärade president! Bästa nordiska vänner! Vi i Nordisk grön vänster vill att flyktingspolitiken baserar sig på mänsliga rättigheter.

79
Nina Sandberg
Erindi

Sosialdemokratene forutsetter selvsagt at de nordiske landene tar sine internasjonale forpliktelser og sin del av ansvaret for verdens flyktninger.

80
Paula Bieler
Erindi

Fru ordförande! Från Nordisk frihet är vi, föga förvånande, negativt inställda till förslaget.

4.5.
Þingmannatillaga um að auka færni norrænna fjölmiðla í rannsóknarblaðamennsku, A 1814/kultur (flokkahópur jafnaðarmanna)

82
Åslaug Sem-Jacobsen
Erindi

Vi i Mittengruppen er veldig opptatt av at Norden skal fortsette å være helt i front når det gjelder den frie og uavhengige pressen, og at den får gode kår.

83
Norunn Tveiten Benestad
Erindi

Vi slåss i dag mot "fake news", publiseringskanaler og plattformer som ikke alltid fremmer etterrettelighet og kvalitet i informasjonsformidling eller ordskifte.

84
Ruth Mari Grung
Andsvar

Jeg vil bare gjenta det som ble sagt innledningsvis: Når vi har sett hvordan vi har klart å bygge opp den kompetansen i Norge, og når demokratiet står så tydelig på dagsordenen, ser man ikke da at

87
Ruth Mari Grung
Andsvar

Det er faktisk senteret som tok initiativ til dette. De har hatt møte med samtlige av de store redaksjonene i de nordiske mediene, som har påpekt at dette er en stor svakhet.

89
Angelika Bengtsson
Erindi

Fru president! Förslaget från den socialdemokratiska gruppen är i grunden bra. Vi vet att hotet mot journalister och politiker ökar, och då bllir grävande journalistik allt viktigare.

90
Gunilla Carlsson
Erindi

Det sista nya medlemsförslaget är 4.6 om nordisk samordning i fråga om Magnitskijlagstiftning.

4.6.
Þingmannatillaga um að Norðurlönd sameinist um að taka upp Magnitskí-löggjöf, A 1820/presidiet (flokkahópur hægrimanna)

91
Cecilie Tenfjord Toftby
Erindi

Fru president, kollegor och ärade gäster! Vi i de nordiska länderna lyfter gärna upp mänskliga rättigheter och rättsstaten som viktiga värderingar som beskriver oss själva.

92
Magnus Ek
Erindi

President! Tack till Konservativa gruppen för ett mycket bra medlemsförslag!

93
Daniel Riazat
Erindi

Jag tänker inte upprepa vem Sergej Magnitskij var och vad som hände eftersom detta har tagits upp av föregående talare.

94
Gunilla Carlsson
Erindi

Två stycken har begärt replik, men vi har uppmanats att avsluta på den tid som har begärts. Ni kommer alltså att få fortsätta behandlingen av dessa ärenden i utskotten.