Bil i Grönland

Biler i kø ved passet, Nuuk
Photographer
Malin Corlin
Här kan du läsa om reglerna för ägande och import av bil eller annat fordon till Grönland.

Om du vill ha bil i Grönland bör du vara medveten om att man inte kan köra mellan städerna. På grund av långa avstånd avbrutna av fjäll och fjordar har det aldrig byggts något vägnät som förbinder hela eller delar av landet.

Om du ändå vill ha ett fordon finns det flera olika sätt att skaffa ett. I de större städerna finns det flera bilmekaniker som också säljer fordon. Den privata handeln med begagnade bilar pågår mestadels på Facebooks köp-och-sälj-sidor.

Om du inte är nöjd med det lokala utbudet är det också möjligt att köpa fordon utifrån och importera det till Grönland.

Importtull

Om du köper ett fordon utanför Grönland och får det skickat till landet måste du betala importtull (indførselsafgift). Tullen kan betalas tidigast när fordonet har lämnats in i Grönlandshamnen i Ålborg och senast två veckor efter att det anlänt till Grönland.

Betalning

Om du som privatperson vill importera ett fordon följer du rederiernas och speditörernas betalningsvillkor, medan du som egenföretagare har särskilda villkor för betalning.

Om du har köpt reservdelar som levereras med fordonet bör du vara medveten om att du måste betala importtull även för dem.

Hur stor importtullen är beror på fordonet. Om det är en person- eller skåpbil som väger mindre än fyra ton beräknas tullen utifrån fordonets pris.

Det finns också fordon som är befriade från importtull.

Registrering av fordon

Om du har fordon i Grönland måste det dessutom registreras hos Grönlandspolisen.

När du registrerar fordonet ska du ta med dig följande:

  • försäkringsbevis
  • fordonet
  • kvitto för betald fordonsskatt (motorafgift)
  • registreringsblankett, ifylld och underskriven.

Dessutom ska man tydligt kunna se chassinumret när bilen presenteras för polisen.

Fordonsskatt

Fordonsskatten (motorafgift) motsvarar vägtrafikskatten (vægt- og vejafgift). Det är en skatt som alla fordonsägare, både privata och egenföretagare, måste betala.

Betalningen sker två gånger om året och skattens storlek bestäms av fordonets vikt.

Skattestyrelsen ansvarar för att ta ut fordonsskatten.

Terränghjuling och snöskoter i Grönland

Förutom bil i städerna är det möjligt att åka terränghjuling (ATV) och snöskoter under vissa perioder av året. Terränghjuling används särskilt i bygder och mindre bosättningar såsom platser med fårskötsel. Snöskotern erbjuder nästan oanade möjligheter att färdas i fjällen under vintermånaderna.

Precis som med bil måste du registrera din terränghjuling eller snöskoter, vilket du gör hos polisen.

Det är dock ingen importtull på dessa två motorfordon. Importtullen på terränghjulingar slopades 2019, medan skatten på snöskotrar slopades den 1 januari 2021.

Reglerna och lagstiftningen för terränghjulingar är tillsvidare samma som för bilar och traktorer. Du måste alltså ha fyllt 18 år och ha ett giltigt körkort för att köra fordonen.

Det finns inget krav på körkort för förare av snöskoter, men du måste ha fyllt 18 år och alla passagerare, inklusive föraren, måste bära hjälm.

Observera också att varje kommun har egna stadgar för snöskoterkörning. Det är till exempel körförbud på vissa områden och det är inte tillåtet att jaga på snöskoter.

Trafikregler i Grönland

Om du ska köra på de grönländska vägarna måste du givetvis känna till gällande trafikregler, som i vissa fall avviker från de andra nordiska ländernas regler.

Här ska du inte bara vara uppmärksam på andra bilister, cyklister och fotgängare, utan i vissa delar av landet kan du också behöva hålla koll på snöskotrar och hundspann.

Dessutom har Grönland inte trottoarer på alla vägar, och där det finns trottoarer är det ofta i kombination med cykelbanor, så att cyklister slipper åka på vägarna.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.