Rehabilitering på Færøyene

Rehabilitering
Photographer
Annita
Her kan du lese om mulighetene for rehabilitering på Færøyene.

Hvis du bor og jobber på Færøyene og har begrensinger i arbeidsevnen, har du mulighet for å søke om å komme i fleksjobb eller i yrkesrettet rehabilitering for å forbedre mulighetene for at du kan forsørge deg selv og familien din framover.

 

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering er for eksempel yrkesrettede aktiviteter, økonomisk hjelp under utdanning, arbeidsutprøving på arbeidsmarkedet og andre aktiviteter som skal styrke din tilknytning til arbeidsmarkedet.

Har du rett til rehabilitering på Færøyene?

Alle personer under pensjonsalder og med oppholdstillatelse og fast bolig på Færøyene oppfyller de formelle kravene til rehabilitering. Hvis du er utlending med tidsbegrenset oppholdstillatelse, har du ikke rett til rehabilitering på Færøyene.

Det er forskjellige faktorer som er avgjørende for vurderingen av om du kan få rehabilitering. For eksempel kan det hende at du ikke kan få en vanlig jobb fordi du har begrensninger i arbeidsevnen av fysisk eller psykisk karakter, eller fordi du av andre sosiale årsaker har vansker med å gjennomføre en utdanning eller være på arbeidsmarkedet. 

Det skal være reelle utsikter til at du kan få en jobb etter endt rehabilitering.

Kan du flytte til et annet nordisk land og ta med deg rehabiliteringsytelsen?

I utgangspunktet kan du ikke oppholde deg utenfor Færøyene og få rehabiliteringsytelse, og valg av tiltak tar utgangspunkt i at tiltaket finnes på Færøyene. Imidlertid kan det i noen tilfeller gjøres unntak hvis et hensiktsmessig tiltak ikke finnes på Færøyene, og personen er omfattet av en nærmere definert personkrets i henhold til færøysk lovgivning.

Hvordan søker du om rehabilitering?

Du kan søke om rehabilitering hos den sosiale myndigheten på Færøyene, Almannaverkið, og du kan kontakte dem hvis du har spørsmål om rehabilitering på Færøyene.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.