Børnebidrag i Island

Meðlag á Íslandi
Her findes generel information om udbetaling af børnebidrag i Island og de regler der gælder for dem der betaler børnebidrag men bor i andre lande.

Børnebidrag 

Børnebidraget betales af den forælder eller de forældre, som barnet ikke har sin folkeregisteradresse hos. Børnebidraget skal bruges til at forsøge barnet og tilhører dermed barnet. Den forælder, der bor på folkeregisteradressen og har forældremyndigheden, modtager børnebidraget og disponerer over det. Forældre skal forsørge deres barn og betale børnebidrag, indtil barnet fylder 18.

Forældre skal indgå fælles aftaler om børnebidrag, hvis de går fra hinanden. Aftaler om børnebidrag er ikke gyldige, medmindre de er godkendte af sysselmanden. Hvis der opstår en konflikt omhandlende børnebidrag, skal sagen henvises til sysselmanden, hvor den vil blive afgjort eller sendt videre til domstolene.

Statens Forsikringsinstitut (Tryggingastofnun) betaler børnebidrag til et barn ifølge forælderens som bor i Island ønske, efter at en afgørelse om børnebidraget er truffet.

Minimumsbeløbet for børnebidraget er sat af Altinget. En forælder kan kræve et højere beløb, hvis den anden part har økonomiske forudsætninger for at kunne betale mere. Ligeledes kan en forælder kræve et højere børnebidrag på særlige tidspunkter i barnets liv, hvor omkostningerne er højere end normalt, f.eks. ved konfirmation eller skolestart.

  Den ene forælder bor i Island, og den forælder, der skal betale børnebidrag, bor i et andet nordisk land

  Bidragsbetalerens bopæl har ikke betydning for pligten til at betale børnebidrag til Kommunernes Inkassocentral (Innheimtustofnun sveitarfélaga). Ifølge den nordiske konvention om inddrivelse af underholdsbidrag kan Kommunernes Inkassocentral anmode om, at bidragsgæld bliver opkrævet i et andet nordisk land. Det betyder blandt andet, at personen kan registreres for manglende betaling i hjemlandet, samt at andre traditionelle indkrævningsmetoder kan tages i brug.

  Den ene forælder bor i et andet nordisk land, og den forælder, der skal betale børnebidrag, bor i Island

  Hvis den person, der modtager børnebidraget flytter fra Island, bortfalder betalingerne fra Statens Forsikringsinstitut (Tryggingastofnun), og vedkommende skal undersøge sine rettigheder i hjemlandet. Bidragsbetalerens betalingspligt ændres ikke i den slags sager.

   

  Bidragsbetaleren har problemer med at betale børnebidraget

  Hvis den situation opstår, at bidragsbetaleren ikke er i stand til at betale børnebidraget, skal personen henvende sig til Kommunernes Inkassocentral (Innheimtustofnun sveitarfélaga) og lave en aftale om manglende betaling, for at undgå en juridisk opkrævning, da det indebærer en masse omkostninger og ulemper for de bidragsbetalende.

  Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

  Nærmere oplysninger findes på Kommunernes Inkassocentral (Innheimtustofnun sveitarfélaga) hjemmeside. Det er også muligt at få telefonisk information på (+354) 590 -7100.

  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.