Børnebidrag i Island

Meðlag á Íslandi
Her findes generel information om udbetaling af børnebidrag i Island og de regler der gælder for dem der betaler børnebidrag men bor i andre lande.

Børnebidrag 

Børnebidraget betales af den forælder eller de forældre, som barnet ikke har sin folkeregisteradresse hos. Børnebidraget er beregnet til underhold og tilhører barnet og skal anvendes til barnets bedste. Barnets bopælsforælder modtager underholdsbidrag og disponerer over dem. Forældre skal forsørge deres barn og betale børnebidrag, indtil barnet fylder 18.

Forældre skal indgå fælles aftaler om børnebidrag, hvis de går fra hinanden. Aftaler om børnebidrag er ikke gyldige, medmindre de er godkendt af sysselmanden. Hvis der opstår en konflikt om børnebidrag, skal sagen henvises til sysselmanden, hvor den vil blive afgjort eller sendt videre til domstolene.

Statens Socialforsikring (Tryggingastofnun) betaler børnebidragets grundbeløb til et barn på anmodning fra en forælder som bor i Island, efter at der foreligger kendelse om bidrag.

Grundbeløbet for børnebidraget er fastsat af Altinget efter årlig beslutning. En forælder kan kræve et højere beløb, hvis den anden part har økonomiske forudsætninger for at kunne betale mere. Ligeledes kan en forælder kræve et højere børnebidrag på særlige tidspunkter i barnets liv, hvor omkostningerne er højere end normalt, f.eks. ved konfirmation eller skolestart.

Den ene forælder bor i Island, og den forælder, der skal betale børnebidrag, bor i et andet nordisk land

Bidragsbetalerens bopæl har ikke betydning for pligten til at betale børnebidrag til Kommunernes Inkassocentral (Innheimtustofnun sveitarfélaga). Ifølge den nordiske konvention om inddrivelse af underholdsbidrag kan Kommunernes Inkassocentral anmode om, at bidragsgæld bliver opkrævet i et andet nordisk land. Det betyder blandt andet, at personen kan registreres for manglende betaling i hjemlandet, samt at andre traditionelle indkrævningsmetoder kan tages i brug.

Den ene forælder bor i et andet nordisk land, og den forælder, der skal betale børnebidrag, bor i Island

Hvis den person, der modtager børnebidraget flytter fra Island, bortfalder betalingerne fra Statens Socialforsikring (Tryggingastofnun), og vedkommende skal undersøge sine rettigheder i bopælslandet. Bidragsbetalerens betalingspligt ændres ikke under de omstændigheder.

Modtageren af børnebidrag ansøger om børnebidrag ved ankomsten til et andet nordisk land, og inkassocentralen i dette land sender et krav om børnebidrag til det land, hvor betaleren bor.

 

Bidragsbetaleren har problemer med at betale børnebidraget

Hvis den situation opstår, at bidragsbetaleren ikke er i stand til at betale børnebidraget, skal personen henvende sig til Kommunernes Inkassocentral (Innheimtustofnun sveitarfélaga) og lave en aftale om manglende betaling, for at undgå en juridisk opkrævning, da det indebærer en masse omkostninger og ulemper for de bidragsbetalende.

Hvor længe skal du betale børnebidrag?

Som hovedregel ophører en forælders bidragspligt over for et barn, når det fylder 18 år. I henhold til børneloven, § 62, kan bidrag til unges uddannelse eller erhvervsuddannelse dog fastsættes, indtil de fylder 20 år. Det er den unge selv, der anmoder om et sådant bidrag og er bemyndiget til at disponere over midlerne.

Børnebidrag og uddannelsesbidrag søges elektronisk på mine sider hos Statens Socialforsikring.

Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

Yderligere oplysninger kan findes på Socialsikringens hjemmeside og hos sysselmanden. 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.