Utdanningsstøtte på Færøyene

Uddannelsesstøtte på Færøerne
Her kan du lese om utdanningsstøtte på Færøyene, og om hvor du skal henvende deg for å få mer informasjon.

For nordiske statsborgere er utdanning som hovedregel gratis. Det gjelder både i hjemlandet og i et annet nordisk land. Utdanningsstøtten betales som regel av hjemlandet.

Kan jeg få utdanningsstøtte fra Færøyene?

Du er berettiget til utdanningsstøtte fra Færøyene hvis du bor på Færøyene, har dansk statsborgerskap og studerer på heltid. I tillegg må utdanningen være støtteberettiget.

Dansker og grønlendere har i kraft av riksfellesskapet samme rettigheter til utdanningsstøtte som færinger.

Som utenlandsk statsborger har du rett til utdanningsstøtte fra Færøyene hvis du bor lovlig på Færøyene, studerer på heltid og ikke er berettiget til utdanningsstøtte fra hjemlandet, og dessuten

  • enten har hatt fast bolig på Færøyene sammen med foreldrene dine før du fylte 20 år
  • eller har hatt fast bolig på Færøyene etter at du fylte 20, år i minst to år sammenhengende før du begynte på utdanningen.

En tredje mulighet for å være berettiget til utdanningsstøtte fra Færøyene er at du har hatt fast bolig på Færøyene og har vært gift med en dansk statsborger i minst to år.

Må jeg ha til hensikt å bli på Færøyene for å kunne få utdanningsstøtte?

Nei, ikke i prinsippet.

Kan jeg få rabatt på transport som student?

Hovedregelen er at du må motta færøysk utdanningsstøtte for å kunne få rabatt på transport, men det færøyske styret for utdanningsstøtte (Studni) kan gi dispensasjon til utvekslingsstudenter. Du må i tilfelle henvende deg til Studni eller det offentlige transportsystemet SSL og spørre etter et rabattbevis.

Må jeg ha arbeidet før jeg kan få utdanningsstøtte?

I noen av de nordiske landene har man ikke rett til utdanningsstøtte hvis man ikke har hatt jobb i landet først. Det gjelder imidlertid ikke for Færøyene. Det er altså ikke et krav at du har hatt jobb før du kan få utdanningsstøtte.

Du kan få flere opplysninger ved å kontakte Studni, som administrerer utdanningsstøtten.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.