Gymnasium och yrkesutbildning i Finland

Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa
Här hittar du information om studier efter grundskolan, det vill säga gymnasie- och yrkesutbildning i Finland.

Gymnasieutbildning och yrkesutbildning kan du söka till om du har gått ut grundskolan eller motsvarande.

Du söker till utbildningen i Finland via den gemensamma ansökan på webbplatsen studieinfo.fi. Även om du har gått grundskolan eller motsvarande utomlands kan du söka till gymnasiet eller en yrkesutbildning i Finland. Åland har en egen gemensam ansökan inom regionen.

Efter grundskolan kan du få studiestöd till utbildningen. Om du kommer från ett annat nordiskt land får du i regel studiestöd från hemlandet. Andra förmåner som de studerande kan erbjudas är bland annat en gratis varm måltid.

Gymnasier

Gymnasierna i Finland ger en allmänbildande utbildning. Gymnasieutbildningen är i genomsnitt treårig och avslutas vanligtvis med en studentexamen. Den som har gått gymnasiet kan studera vidare på yrkeshögskola eller universitet.

Gymnasierna kan vara allmänna eller privata, men utbildningen är alltid kostnadsfri. Studiematerial måste den studerande dock skaffa själv. På vuxengymnasium kostar det pengar att gå enskilda kurser som ämnesstudier, men det är gratis att gå hela gymnasiet.

Undervisningen på gymnasierna ges i regel på finska eller svenska. I större städer finns även internationella gymnasier, där utbildningen erbjuds på exempelvis engelska, tyska eller franska.

Yrkesutbildning

Yrkesinriktad grundexamen kan tas som en yrkesinriktad grundutbildning, fristående examen eller läroavtalsutbildning (lärlingskontrakt). För unga som har gått ut grundskolan är det vanligaste alternativet en grundutbildning på dagtid. Vuxna kan ta en yrkesexamen flexibelt vid sidan av arbetet som en fristående examen.

I utbildningen ingår förutom yrkesstudier i viss mån även gemensam allmänbildande utbildning, valfria studier och arbetspraktik. Unga kan vid sidan av yrkesinriktade studier även studera på gymnasiet eller delta i studentskrivningarna.

Efter att ha tagit yrkesexamen kan man även söka till högre utbildning på yrkeshögskola eller universitet.

Yrkesutbildning för unga som börjar på hösten söker man till i vårens gemensamma ansökan på studieinfo.fi. Även i januari börjar några yrkesutbildningar. Man söker via tjänsten studieinfo.fi, men ansökningstiderna varierar beroende på utbildning.

Yrkesutbildning finns både på finska och svenska. Alla utbildningar finns dock inte på svenska. Det finns endast ett fåtal yrkesutbildningar på engelska. Till dessa söker man vanligtvis inte via den gemensamma ansökan, utan direkt hos läroanstalten.

Mer information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.