Ungdomsuddannelser i Norge

Students in highschool classroom
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Her kan du læse mere om, hvordan du bliver optaget på en ungdomsuddannelse, og hvordan ungdomsuddannelserne er organiseret i Norge.

Alle unge, som har gennemført grundskolen eller en tilsvarende uddannelse, har en lovfæstet ret til en ungdomsuddannelse af 3 års varighed i Norge. Ungdomsuddannelse er frivillig og finansieres af fylkeskommunerne. Elever fra andre nordiske lande kan søge om optagelse på samme vilkår som norske elever. 

Hvem har ret til at tage en ungdomsuddannelse i Norge?

Alle elever, som har gennemført grundskolen eller en tilsvarende uddannelse, har ret til at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse. Dette kaldes "ungdomsrett". Eleverne har ret til at blive optaget på et af tre uddannelsesprogrammer, som de har søgt på Vg1 og to års uddannelse inden for uddannelsesprogrammet (tre år for erhvervsfag). Hvis du ønsker det, har du også ret til at skifte uddannelse. I så fald får du ekstra tid til at gennemføre uddannelsen. Ungdomsretten gælder indtil det skoleår, som begynder det år, du fylder 24. Du har kun ret til at gennemføre en ungdomsuddannelse én gang. Når du har gennemført et uddannelsesforløb, har du således ikke længere ret til en plads på en ungdomsuddannelse.

Alle, som har gennemført grundskolen eller en tilsvarende uddannelse, men som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, har ret til at tage en ungdomsuddannelse fra og med det år, hvor de fylder 25 år. Dette kaldes "voksenrett". De norske fylker kan have forskellige regler for ansøgning, optagelse og organisering af voksenuddannelsen. Du skal derfor kontakte voksenuddannelsen i den fylkeskommune, hvor du søger om optagelse på en uddannelse.

Hvis du er statsborger i et andet nordisk land, har du ret til at tage en ungdomsuddannelse i et andet nordisk land end dit eget – for eksempel i Norge. Dette følger af aftalen om nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau, som stadfæster, at alle de nordiske lande skal anerkende ungdomsuddannelserne i de forskellige lande. Aftalen sikrer, at man som nordisk statsborger kan søge om optagelse på en ungdomsuddannelse i et andet nordisk land på linje med landets egne borgere.

Hvilke former for ungdomsuddannelser findes der?

Du kan vælge mellem studieforberedende eller erhvervsfaglige uddannelsesprogrammer på ungdomsuddannelserne. Du skal vælge et uddannelsesprogram, før du begynder på det første år (Vg1). På andet og tredje år (Vg2 og Vg3) skal du vælge et programområde inden for uddannelsesprogrammet.

Nordiske elver kan både søge om optagelse på offentlige skoler og friskoler (private ungdomsuddannelser med ret til statstilskud) i Norge. 

Studieforberedende uddannelsesprogrammer 

De studieforberedende uddannelsesprogrammer lægger mest vægt på teoretisk viden og giver generel studiekompetence. Med generel studiekompetence kan du søge ind på en videregående uddannelse på universiteter eller høyskoler, når du har afsluttet din ungdomsuddannelse. Studieforberedende uddannelser er treårige.

 

Erhvervsfaglige uddannelsesprogrammer

Erhvervsfaglige uddannelsesprogrammer fører til en profession/et fag og giver enten et fag- eller svendebrev eller erhvervskompetence. Hvis du vælger en erhvervsfaglig uddannelse, har du altså mulighed for at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter skolen. Uddannelsen består som regel af to års skolegang og to år i en virksomhed. Du kan også tage en overbygningsuddannelse for at opnå generel studiekompetence, så du kan søge ind på en videregående uddannelse.

Hvordan søger du om optagelse på en ungdomsuddannelse?

Ansøgningsfristen for ordinær optagelse er den 1. marts. Normalt skal du være tilmeldt det norske folkeregister inden ansøgningsfristen for at få din ansøgning behandlet. Ansøgningen sker via ansøgningssiden Vigo. Hvis du ikke har et norsk personnummer, skal du kontakte "inntakskontoret" i det fylke, hvor du ønsker at søge om optagelse.  

Der stilles ingen krav om norskkundskaber for at kunne søge om optagelse på en ungdomsuddannelse i Norge. Hvis du tidligere har bestået et fag, som svarer til et fag i Norge, eller et fag som er ligestillet med, eller mere omfattende end et lignende fag i Norge, kan du få meritoverført denne eksamen. Du skal i så fald søge om meritoverførsel af faget hos rektor på den pågældende skole i Norge.

Hvis du som elev har gennemført og bestået et uddannelsesår i udlandet på niveau med Vg1 og/eller Vg2, kan du søge om at få denne uddannelse godkendt som en del af din norske ungdomsuddannelse hos fylkeskommunen. Disse ordninger gælder for alle uddannelsesprogrammer.

Lærlinge, som har en læreplads i et andet nordisk land, er ikke garanteret en læreplads i Norge. De skal søge på lige fod med andre, eller de skal finde en læreplads i Norge.

Er du nordmand og ønsker at tage en ungdomsuddannelse i et andet land i Norden? 

Hvis du er norsk statsborger og ønsker at tage hele eller dele af din ungdomsuddannelse i et andet nordisk land, kan du få støtte fra Lånekassen, hvis skolen er godkendt af Lånekassen. 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.