Videregående opplæring i Finland

Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa
Photographer
Element5 Digital on Unsplash
Her finner du informasjon om utdanning etter grunnskolen, altså videregående opplæring, i Finland. I Finland foregår denne på gymnaser og yrkesskoler. Du finner også informasjon om hvordan du søker om opptak på gymnas og yrkesskole.

Du kan søke om opptak til videregående opplæring hvis du har gjennomført grunnskole eller tilsvarende. Også hvis du har gjennomført grunnskolen eller tilsvarende i utlandet eller du bor i utlandet, kan du søke om opptak til videregående opplæring i Finland. Generell informasjon om videregående opplæring finner du på Studieinfos nettsider.

De nordiske landene har inngått en overenskomst som garanterer elever muligheten for å søke på videregående opplæring i et annet nordisk land på lik linje med landets egne innbyggere. Overenskomsten forplikter også partene til å godkjenne utdanning gjennomført i andre nordiske land.

Hvis du er interessert i videregående opplæring på Åland, kan du gå til siden Guide: studere på Åland.

Utdanningsalternativer

I Finland kan du ta videregående utdanning på enten gymnas eller yrkesskole.

Gymnasutdanning

Finlands gymnaser gir en bred allmenndannende utdanning og gode forberedelser for høyere utdanning. Gymnasutdanningen gir ikke yrkeskompetanse.

Gymnasstudiene varer gjennomsnittlig i tre år, og skolegangen avsluttes med en eksamen (studentexamen). Gjennomført gymnasutdanning gir eleven studiekompetanse for høyere utdanning. Gjennomført gymnasutdanning uten avsluttende eksamen gir mulighet for å søke på yrkeshøyskole eller høyere yrkesutdanning. Informasjon om karakterer finner du på siden Karakterskalaer i Finland.

Gymnaser kan være offentlige eller private. Studiene samt læremidlene og verktøyene som undervisningen forutsetter, er alltid kostnadsfrie for skolepliktige elever. Mer informasjon om skoleplikt og kostnadsfrie studier finner du på Studieinfos nettsider.

Gymnasene tilbyr vanligvis undervisning på finsk eller svensk. I de større byene er det også internasjonale gymnaser der du kan gjennomføre studiene på for eksempel engelsk, tysk eller fransk. Les mer om gymnasutdanning på Utbildningsstyrelsens og Studieinfos nettsider.

Yrkesutdanning

Yrkesrettet utdanning omfatter yrkesrettede grunnutdanninger, yrkesutdanninger og spesialyrkesutdanninger. Grunnleggende yrkesutdanning kan gjennomføres som yrkesrettet grunnutdanning, frittstående eksamen eller læreavtaleutdanning. For unge som har avsluttet grunnskolen, vil alternativet som regel være grunnutdanning på dagtid. Voksne kan gjennomføre en grunnleggende yrkesutdanning som frittstående eksamen ved siden av arbeidet.

I tillegg til yrkesstudiene omfatter utdanningen også en viss grad av felles allmenndannende fag, valgfag og arbeidspraksis. Ved siden av yrkesfaglige studier for unge kan en også ta gymnasfag eller "studentexamen". Yrkesutdanningen samt læremidlene og materialene undervisningen forutsetter, er kostnadsfrie for skolepliktige elever.

Yrkesutdanningen kan omfatte utdanning som organiseres på en arbeidsplass, enten innenfor en læreavtale eller en utdanningsavtale. Læreavtaleutdanningen er en utdanning der læringen hovedsakelig foregår på en arbeidsplass i forbindelse med arbeidsoppgaver. Den kan ved behov kompletteres med studier i andre læringsmiljøer. I utdanning som baserer seg på en utdanningsavtale, foregår læringen på en arbeidsplass i forbindelse med arbeidsoppgaver. I denne typen utdanning er ikke eleven ansatt. Les mer om læreavtaler og utdanningsavtaler på Utbildningsstyrelsens sider.

Yrkesutdanning tilbys både på finsk og svensk, men ikke alle utdanninger tilbys på svensk. Yrkesutdanning på engelsk forekommer bare i liten grad, og man søker som regel ikke via fellesopptaket, men direkte til utdanningsinstitusjonen.

Informasjon om karakterer finner du på siden Karakterskalaer i Finland. Når du har avlagt yrkesfaglig eksamen, kan du fortsette studiene dine med høyere utdanning på en yrkeshøyskole eller, via en utvelgelsesprøve, på et universitet.

Les mer om yrkesutdanning på Studieinfos og Utbildningsstyrelsens nettsider.

Utdanning som forbereder til videregående utdanning

Før du begynner på en videregående utdanning, kan du gå på en utdanning som forbereder til videregående utdanning, Hux-utdanningen. Du kan søke på Hux-utdanningen i fellesopptaket om våren eller i det kontinuerlige opptaket året rundt. Les mer om Hux-utdanningen på Studieinfos nettsider.

Søknad om opptak til videregående opplæring

Du søker opptak til gymnas og yrkesopplæring for unge via fellesopptaket på siden Studieinfo, der du også får ytterligere informasjon om tilgjengelige utdanninger og om søknadsprosessen. Noen utdanninger kan du også søke til i det kontinuerlige opptaket. Søknadsfristene varierer med utdanningene. Du finner mer informasjon på Studieinfos nettsider.

Hvis du har gjennomført grunnskolen i utlandet, må du innen søknadsfristen sende kopi av vitnemål til de utdanningsinstitusjonene du søker opptak ved. Opptak av elever som har gjennomført grunnskolen utenfor Finland, baserer seg på vurderinger hos utdanningsinstitusjonen, ettersom vitnemålene ikke er sammenlignbare. Les mer om opptak basert på vurdering på Studieinfos nettsider.

Søknad om opptak til yrkesopplæring for voksne skjer ikke via fellesopptaket, men direkte til utdanningsinstitusjonen. Man kan søke hele året. Søknadsfristene varierer med utdanningene.

Hvis du allerede har gjennomført en yrkesopplæring eller høyskoleutdanning eller tatt en gymnasutdanning, kan du ikke delta i fellesopptaket til utdanning etter grunnskolen. Men via det kontinuerlige opptaket kan du søke på yrkesutdanninger eller yrkesrettede voksenutdanninger.

Les mer om å søke på studier etter grunnskolen på Studieinfos nettsider.

Andre studiemuligheter

Du kan også komme til Finland for å studere som utvekslingselev eller gjennomføre arbeidspraksis i Finland som del av studiene.

Elevutveksling

Utveksling via skolen er vanligvis for en uke eller en måned, men avhengig av skolen kan utvekslingsperioden vare en uke, en måned, noen måneder eller til og med et skoleår. I tillegg til utveksling kan skolen din også ha internasjonale prosjekter som gjennomføres sammen med elever fra forskjellige land. Ikke nøl med å spørre skolen din om mer informasjon.

Utveksling er vanlig mellom de nordiske landene, fordi skolene kan få finansiering til det via programmene Nordplus og Erasmus+. Personalet på skolen din tar seg av det administrative rundt utvekslingen og hjelper deg med å søke.

Arbeidspraksis

Læring på en arbeidsplass som inngår i en yrkesutdanning, kan gjennomføres utenlands. Spør utdanningsinstitusjonen din om hvilke alternativer du har. Hvis du studerer til et yrke ut fra en læreavtale, henvender du deg til læreavtalekontoret ditt.

Hva bør jeg vite om å studere i Finland?

Du som kommer til Finland for å studere, bør også vite noe om studentbolig, studiefinansiering, godkjenning av finsk utdanning i andre nordiske land og hva mindreårige bør være oppmerksomme på. Vi har samlet informasjon om dette på siden Guide: studere i Finland.

Vil du gå på videregående skole i et annet land?

På sidene under finner du informasjon om videregående opplæring og hvordan du søker i andre nordiske land.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.