Ministerråd

Nordisk Ministerråd, som blev grundlagt i 1971, er - på trods af navnet - egentlig ikke ét men flere ministerråd.

Information

Contact

Ministerråd

Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv (MR-A)
De nordiske regeringers samarbejde inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, samt områderne arbejdsmiljø og arbejdsret, ledes af de nordiske arbejds- og beskæftigelsesministre, der udgør MR-A.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Bæredygtig Vækst (MR-VÆKST)
Nordisk Ministerråd for Digitalisering 2017-2024 (MR-DIGITAL)
MR-SAM besluttede den 22. juni 2017 at etablere et ad hoc ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017-2024. MR-DIGITAL består af en minister fra hvert nordisk land, Grønland, Færøerne og Åland. Desuden er de baltiske lande repræsenterede med en minister hver fra Estland, Letland og Litauen. Følgende ministre er udpeget til MR-DIGITAL
Gå til organisation
Embedsmandskomitéer
Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS)
Nordisk Ministerråd for justitsspørgsmål (MR-JUST)
De nordiske regeringers samarbejde på lovområdet ledes af de nordiske justitsministre som udgør MR-JUST. Lovsamarbejdet er et værktøj for de nordiske lande i arbejdet med at fremme grundlæggende fælles principper i nordisk lovgivning.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K)

Kulturministrene i de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland har det overordnede ansvar for det nordiske kultursamarbejde i Nordisk Ministerråd. Det overordnede mål er blandt andet at fremme mangfoldigheden af kulturudtryk og at formidle kunstnere og deres arbejde.

Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTI (MR-JÄM)

De nordiske regeringers samarbejde på ligestillingsområdet ledes af de nordiske ligestillingsministre som udgør MR-JÄM. De nordiske landes fælles kultur, historie og demokratiske traditioner har gjort det muligt at udvikle et nært og konstruktivt samarbejde inden for ligestillingsområdet.

Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima (MR-MK)
Nordisk Ministerråd for Social- og Helsepolitik (MR-S)

De nordiske regeringers samarbejde inden for social- og sundhedssektoren ledes af de nordiske social- og sundhedsministre som udgør MR-S. Det nordiske samarbejde inden for social- og sundhedsområdet er baseret på de fælles værdier som udgør fundamentet i den nordiske velfærdsmodel.

Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U)
De nordiske regeringers samarbejde inden for forskning og uddannelse ledes af de nordiske uddannelses- og forskningsministre, der udgør MR-U. Ministerrådet skal medvirke til at sikre, at Norden har en ledende position som kundskabs- og kompetenceregion.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)
De nordiske regeringers samarbejde inden for økonomi- og finansområdet ledes af de nordiske finansministre som udgør MR-FINANS. MR-FINANS mødes en gang om året, og diskuterer de områder i finanspolitikken hvor nordisk samarbejde kan skabe større værdi, end hvis landende handlede individuelt.
Gå til organisation
Embedsmandskomitéer
Embedsmandskomitéer
Arbejdsgrupper og udvalg