Om den nordiske ligestillingseffekt i arbejdslivet

Fadumo Q Dayib at the launch of the Nordic prime ministers' initiative "Nordic Solutions to Global Challenges", May 2017
Photographer
Silje Katrine Robinson/norden.org
To af de vigtigste globale udfordringer er at skabe ligestilling mellem kønnene og at sikre anstændigt arbejde til alle. For at opnå dette er vi nødt til at samarbejde og dele viden og erfaringer på lokalt, regionalt og globalt plan.

Den nordiske ligestillingseffekt i arbejdslivet er de nordiske statsministres flagskibsprojekt, som skal fremme ligestilling som et mål i sig selv og som en forudsætning for anstændigt arbejde og økonomisk vækst.

På globalt plan er der en voksende erkendelse af, at bæredygtig og inkluderende vækst kræver, at man som samfund er i stand til at udnytte det fulde potentiale og talent hos alle medlemmer af befolkningen, både kvinder og mænd. Det afspejles i det globale engagement i 2030-agendaen for bæredygtig udvikling. Flagskibsprojektet er dybt forankret i bæredygtighedsmålenes budskab “leave no-one behind” og tager især afsæt i bæredygtighedsmål 5 om ligestilling og bæredygtighedsmål 8 om anstændigt arbejde.

De nordiske lande har fået stor ros for at vise, at investeringer i ligestilling fører til både øget trivsel og økonomisk fremgang. Norden har dog stadig langt igen for at rette helt op på kønsskævheden. I en tid, hvor vejen mod global ligestilling mellem kønnene er stødt på store forhindringer, ønsker Norden af råbe omverdenen op, dele erfaringer og skabe dialog, som kan sætte fart på udviklingen – både globalt og på hjemmebane. 

Hjørnestenene i den nordiske ligestillingseffekt

Et mangeårigt nordisk engagement i ligestilling har båret frugt og ført til en nordisk ligestillingseffekt. Flagskibsprojektet imødekommer en voksende international efterspørgsel efter viden om, hvordan de nordiske modeller har bidraget til at skabe lige forhold for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

Flagskibsprojektets fire hjørnesten er:

  • Delt barselsorlov
  • Børnepasning af høj kvalitet til en rimelig pris, herunder også uddannelse tidligt i barndommen, som muliggør ligestilling
  • Fleksible arbejdstider
  • Lederskab og organisationsstrukturer, som muliggør ligestilling

Mål

Ved hjælp af erfaringsudveksling og dialog med regeringer, partnere i den sociale sektor og andre aktører stræber flagskibsprojektet efter at fremme ligestilling som et mål i sig selv og som en forudsætning for anstændigt arbejde og økonomisk vækst. Flagskibsprojektet vil især:

  • Skabe øget tilgængelighed til nordisk viden på vigtige områder, som kan bidrage til at bane vejen for løsninger og fremgang i andre organisationer, institutioner, lande og regioner
  • Styrke promoveringen af og dialogen om nordisk politik og praksis for fremme af ligestilling via partnerskaber og deltagelse i internationale fora på højt niveau
  • Øge videnoverførslen fra andre regioner til Norden, når det gælder modeller, som kan skabe yderligere fremgang på ligestillingsområdet i Norden

Aktiviteter

Flagskibsprojektet fokuserer på projekter, hvor de nordiske lande kan være med til at skabe og udbrede ny viden og fremme dagsordenen på højt niveau. Til det formål vil der i 2018 blive lanceret et videncenter bestående af resuméer af Nordens erfaringer med barselsorlov, børnepasning, fleksible arbejdstider og mangfoldigt lederskab samt videofilm og andet onlinemateriale. Derudover vil fremme af dagsordenen og dialog på højt niveau i internationale fora kunne samle forskellige interessenter til paneldebatter og rundbordsdiskussioner om politikker og modeller, som kan fremme kvinders økonomiske selvstændighed.

Partnere

Man søger nordiske og internationale partnere, som kan bidrage med værdifuld viden og fungere som samarbejdspartnere i arbejdet med at fremme dagsordenen og udbrede viden. Det kan blandt andet være regeringer, FN-agenturer og -organisationer, regionale organer, ngo'er og ikke mindst virksomheder, der fungerer som forandringsagenter for ligestilling i den private sektor. Ved tidligere arrangementer har blandt andet UN Women, ILO, Spotify, New America, ITUC og NHO været partnere.

Kontakt os – du finder kontaktoplysningerne herunder.

Tidligere aktiviteter

"Nordic people working the balance" I denne nye videoserie af den prisbelønnede fotograf Moa Karlberg besøger vi otte forskellige mennesker i de nordiske lande, som hver især fortæller om deres tilværelse, og hvordan de oplever (u)ligestilling i deres hverdag.

De enkelte kortfilm:

De enkelte kortfilm: