Ålands folkhögskola

hantverkare med yxa
Photographer
Magnus Fröderberg / norden.org
I dette avsnittet kan du lese om Ålands folkhögskola, som tilbyr allmenndannende og studieforberedende utdanninger for ungdom og voksne.

Ålands folkhögskola har yrkesrettede linjer. Det tilbys også korte helge- og sommerkurser. Folkehøyskolen har også linjen Grundvux fra 2021, en linje for voksne som ikke har vitnemål fra grunnskolen. Skolen, som ligger midt på den ålandske landsbygda, 25 km fra Mariehamn, fungerer også som internat. Skolen har ikke eksamen og karakterer. I stedet for karakterer får studentene attest for studienes innhold og omfang. Undervisningsspråket er svensk. Gjør deg kjent med utdanningstilbudet her:

Søknadsfrister

Du søker NYA-linjen via det ålandske fellesopptaket. Du kan også søke direkte på NYA-linjen etter at søknadsfristen for det ålandske fellesopptaket har gått ut, via søknadsskjema på skolens hjemmeside. Direkte søknad til naturfoto- og håndverkslinjene foretas via hjemmesiden. Restplasser kan søkes.

Ålands folkhögskolas hjemmeside

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om Ålands folkhögskola, kan du kontakte Utbildning och Lärande hos Ålands landskapsregjering via denne siden

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.