Ålands folkhögskola

hantverkare med yxa
Fotograf
Magnus Fröderberg / norden.org
I detta avsnitt kan du läsa om Ålands folkhögskola som erbjuder allmänbildande och studieförberedande utbildningar för ungdomar och vuxna.

Ålands folkhögskola har yrkesorienterade linjer, NYAlinjen, hantverks- och Naturfotolinjen. Det erbjuds även korta helg- och sommarkurser. Folkhögskolan har även linjen Grundvux från år 2021, en linje för vuxna som inte fått avgångsbetyg från grundskolan. Och så startar man upp en ny utbildning till hösten 2021 om Hållbar naturturism. Kursen riktar sig till vuxna som vill lära sig att leda och guida turistgrupper på ett hållbart sätt på Åland. Skolan som ligger mitt på den åländska landsbygden, 25 km från Mariehamn, fungerar även som ett internat. Skolan är examens- och betygsfri, istället för betyg får studeranden intyg över studiernas innehåll och omfattning. Undervisningsspråket är på svenska.

Ansökningstider

Du ansöker till NYA-linjen via den samåländska elevantagningen. Man kan dock söka direkt till NYA-linjen efter att den samåländska ansökningstiden gått ut via ansökningsblankett på skolans hemsida. Direktansökan till Naturfoto och Hantverk linjerna görs via hemsidan. Restplatser kan sökas.

Ålands folkhögskolas hemsida

Kontakta myndighet

Om du har frågor om Ålands folkhögskola, kan du kontakta Utbildning och Lärande på Ålands landskapsregering via denna sida

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.